prof. dr hab. inż. Czesław Koziarski  
   
 
Strona startowa
Życiorys
Spis publikacji
Artykuły
Patenty
Książki
Galerie
 

 

 

Kontakt

Patenty

Opisy wybranych patentów i zgłoszeń patentowych:


Silnik spalinowy dwusuwowy »

Przedmiotem wynalazku jest silnik spalinowy dwusuwowy stosowany w pojazdach mechanicznych wszelkiego typu. Silnik według wynalazku charakteryzuje się tym, że ma korpus (1) wyposażony w co najmniej dwa cylindry, z których każdy ma dolną część o większym przekroju zaś górną o mniejszym przekroju...

Maszyna latająca »

Przedmiotem wynalazku jest maszyna latająca o pionowym starcie nadająca się szczególnie do komunikacji między centrami miast. Znane są dotychczas różnego typu maszyny latające umożliwiające oprócz lotu poziomego pionowe wznoszenie i opadanie....

Maszyna tłokowa »

Przedmiotem wynalazku jest maszyna tłokowa, przeznaczona do stosowania jako dwusuwowy silnik spalinowy z wtryskiem tunelowym lub innym bezpośrednim, stosowany w maszynach wszelkiego typu, a szczególnie w pojazdach miejskich jako silnik spalinowo-elektryczny zużywający paliwo pochodzenia organicznego oraz znajdujący zastosowanie jako sprężarka tłokowa powietrza lub innych gazów...

Układ napędowy rakietowo-strumieniowy »

Przedmiotem wynalazku jest układ napędowy rakietowo-strumieniowy przeznaczony do stosowania jako napęd maszyn latających przy każdej prędkości ich lotu. Znane ze stosowania układy napędowe rakietowo-strumieniowe składają się z silnika rakietowego oraz strumieniowego. Silnik rakietowy służy do rozpędzenia maszyny latającej, która następnie jest napędzana silnikiem strumieniowym nie zużywającym utleniacza.

Układ napędowy spalinowy tłokowo-turbinowy »

Przedmiotem wynalazku jest układ napędowy spalinowy tłokowo-turbinowy, który służy do napędu wszelkiego typu pojazdów, szczególnie miejskich. Znane ze stosowania układy napędowe są wyposażone w bezkorbowodową lub korbowodową wytwornicę gazów oraz turbinę nimi napędzaną, która poprzez przekładnię redukującą jej wysokie obroty napędza pojazd.

Wytwornica spalin bezkorbowodowa »

Przedmiotem wynalazku jest bezkorbowodowa wytwornica spalin nadająca się do napędzania turbin gazowych średniej i małe mocy, a szczególnie do turbin napędzających pojazdy. Najbliższym rozwiązaniem jest znany ze stosowania wysokoprężny dwusuwowych silnik spalinowych mający dwa dwuprzekrojowe tłoki pracujące przeciwbieżnie w dwuprzekrojowym cylindrze.

Silnik wiatrowo-cieplny naddachowy »

Przedmiotem wynalazku jest silnik wiatrowo-cieplny naddachowy wykorzystujący też energię jego nagrzewania, który nadaje się do zastosowania w budynkach o spadzistych dachach, do zasilania instalacji elektrycznej, szczególnie w domach jednorodzinnych...

Silnik wiatrowo-cieplny poddachowy »

Przedmiotem wynalazku jest silnik wiatrowo-cieplny poddachowy, który nadaje się do zastosowania w budynkach o spadzistych dachach, do zasilania instalacji elektrycznej, szczególnie w domach jednorodzinnych. Najbliższym rozwiązaniem jest wiatrak z wirnikiem o wale pionowym...

Silnik wiatrowy naddachowy »

Przedmiotem wynalazku jest silnik wiatrowy naddachowy, który nadaje się do zastosowania w budynkach o spadzistych dachach, do zasilania instalacji elektrycznej, szczególnie w domach weekendowych. Najbliższym rozwiązaniem jest wiatrak z wirnikiem o wale pionowym, co umożliwia działanie tego silnika niezależnie od kierunku wiatru, na którym zamocowane są dwa płaty o obrysie prostokątnym i spiralnym przekroju.

Silnik wiatrowy poddachowy »

Przedmiotem wynalazku jest silnik wiatrowy poddachowy, który nadaje się do zastosowania w budynkach o spadzistych dachach, do zasilania instalacji elektrycznej, szczególnie w domach weekendowych. Istota silnika według wynalazku, polega na tym, że wirnik od dołu osłonięty jest ukształtowaną osłoną rozpostartą pomiędzy połaciami dachu, w których znajdują się otwory okienne zamykane skrzydłami okiennymi.

Układ napędowy podwójny roweru »

Istota roweru polega na tym, że do ramy i do tylnego bagażnika za pomocą przegubów oraz wspornika z otworami zamocowany jest fotel a nad suportem zamocowana jest kanapa z oparciem. Ponadto do ramy zamocowany jest wahadłowy układ napędowy, przy czym wahadłowy układ napędowy ma przed kierownicą wysięgnik, na którym zamocowano przegubowo dwa wahadła z pedałami połączonymi cięgnami...

Układ napędowy śmigłowo-strumienicowo-strumieniowy »

Przedmiotem wynalazku jest odrzutowy układ napędowy śmigłowo-strumienicowo-strumieniowy nadający się do napędu maszyn latających, a szczególnie lekkich samolotów. Znane ze stosowania napędy wirników, umieszczone na końcu ich łopat, polegają na zastosowaniu silnika rakietowego bez lub z silnikiem strumieniowym, używają tego pierwszego do rozpędzenia wirnika...

Układ napędowy śmigłowo-strumieniowy »

Istota układu według wynalazku polega na tym, że łopaty śmigła osadzone są w kołpaku. Do śmigieł zamocowany jest pierścień, na którego wypukłej wewnętrznej stronie przed miejscem jego mocowania na łopatach, usytuowane są wloty powietrza i wyloty spalin, które przechodzą we wloty mieszanki spalinowo powietrznej silników.

Układ napędowy strumienicowo-strumieniowy »

Istota układu według wynalazku polega na tym, że ma silnik strumieniowy połączony szeregowo z co najmniej jednym strumieniowym silnikiem pomocniczym zakrzywioną rurą stanowiącą przewód spalin z jednym końcem zamocowanym w końcu zbieżnej dyszy silnika a drugim zakończonym dyszą rozbieżną przechodzącą w walcowy kielich.

Układ napędowy strumieniowy »

Przedmiotem wynalazku jest odrzutowy układ napędowy przeznaczony do stosowania jako napęd maszyn latających przy każdej prędkości ich lotu. Znany z polskiego opisu zgłoszenia patentowego nr P.362954 układ napędowy rakietowo-strumieniowy ma silnik rakietowy połączony szeregowo, z co najmniej jednym silnikiem strumieniowym, przy czym silnik rakietowy połączony jest pierwszym przewodem ...

Nawilżarko-suszarka »

Przedmiotem wynalazku jest nawilżarko - suszarka wykorzystująca ciepło odpadowe lodówki lub zamrażarki, która nadaje się szczególnie do zastosowania zamiast tylnej kratki chłodziarek instalowanych w pokojach, zwłaszcza hotelowych.

Pędnik odrzutowy parowo-wodny »

Przedmiotem wynalazku jest pędnik odrzutowy parowo-wodny nadający się do manewrowania i napędzania statków o małej, a pozycjonowania też i średniej wyporności. Z polskiego zgłoszenia patentowego P.360768 znany jest p ędnik dla motorowych jednostek pływających takich jak statki, okręty i łodzie.

Przekładnia rehabilitacyjna roweru (382529)»

Przedmiotem wynalazku jest przekładnia rehabilitacyjna roweru, w szczególności łańcuchowa, rehabilitująca mięśnie rowerzysty, zwłaszcza brzucha i krzyża oraz mięśnie je łączące. Znana z polskiego opisu patentu PL nr 170606 przekładnia łańcuchowa o ciągłej regulacji przełożenia składa się z ...

Przekładnia rehabilitacyjna roweru (382530) »

Przedmiotem wynalazku jest przekładnia rehabilitacyjna roweru, przeznaczona dla ćwiczącego wszystkie mięśnie, zwłaszcza mięśnie brzucha i krzyża oraz mięśnie je łączące oraz zmysł rónowagi. Istota przekładni, według wynalazku, polega na tym, że ma uchwyt zamocowany pod przednią częścią siodełka połączony z pierwszym końcem cięgna, którego drugi koniec zamocowany jest przegubowo do pedału roweru, korzystnie tylne koło roweru jest wsparte na wsporniku.

Przekładnia rehabilitacyjna roweru (382531) »

Łańcuch opasuje czynne oraz dwa bierne koła łańcuchowe i jest napinany za pomocą sprężyście zamocowanego koła napinającego, na którym łączą się oba jego końce. Przekładnia ta umożliwia obracanie pedałami w obu kierunkach, przy czym zmiana ta powoduje zmianę jej przełożenia oraz częściowo zamianę pracujących mięśni rowerzysty.

Rozrząd silnika niechłodzonego »

Przedmiotem wynalazku jest rozrząd silnika niechłodzonego, stosowany do sterowania wszelkiego rodzaju zaworami, niechłodzonych silników spalinowych o wtrysku bezpośrednim. W niechłodzonych silnikach spalinowych następuje wypalanie się gniazd i grzybków zaworów...

Silnik odrzutowy parowo-wodny »

Przedmiotem wynalazku jest silnik odrzutowy parowo-wodny nadający się do napędzania statków o małej i średniej wyporności. Najbliższym rozwiązaniem jest układ składający się z kotła parowego i dyszy parowej, z której wytłaczana jest para wodna do zestawu dysz wodnych o podobnych rozmiarach, a który to układ służy najczęściej do zasilania kotła wodą.

Silnik spalinowo-elektryczny dwu-czterosuwowy »

Przedmiotem wynalazku jest silnik spalinowo-elektryczny dwu-czterosuwowy o dwustopniowym rozprężaniu dołączany okresowo do maszyny elektrycznej, który może być stosowany we wszelkiego typu pojazdach mechanicznych a szczególnie miejskich...

Silnik spalinowo-parowo-elektryczny dwu-czterosuwowy »

Istota silnika według wynalazku polega na tym, że na wale korbowym z lewej i z prawej strony są osadzone przeciwwagi. Nad korpusem jest umieszczony przegrzewacz pary, do którego doprowadzane są spaliny z cylindrów poprzez zawór trójdrożny przewodem spalin, zaś przewodami poprzez zawory ...

Silnik spalinowo-parowy dwu-czterosuwowy »

Przedmiotem wynalazku jest silnik spalinowo-parowy dwu-czterosuwowy, który może być stosowany w wszelkiego rodzaju napędów. Znane są ze stosowania silniki spalinowe dwusuwowe różnego typu. Najbardziej zbliżoną konstrukcją jest przedstawiony w opisie patentowym PL-183981 pt. "Silnik spalinowy dwusuwowy" z dnia 18.02.1997 r...

Silnik spalinowo-parowy wielopaliwowy »

Istota silnika spalinowo-parowego według wynalazku polega na tym, że silnik spalinowy jest połączony poprzez gazownicę i maszynę turbinową z wymiennikiem ciepła. Z wymiennikiem ciepła połączony jest poprzez filtr chemiczny, ciśnieniowy zbiornik paliwa. ...

Silnik spalinowy dwu-czterosuwowy »

Istota silnika według wynalazku, polega na tym, że na wale korbowym z lewej strony osadzona jest przeciwwaga wyważająca moment przewracania silnika, a z prawej koło zamachowe z przesuniętym środkiem ciężkości. Nad korpusem umieszczony jest zbiornik spalin i powietrza połączony poprzez zawór trójdrożny z przewodem.

Silnik żaglowy naddachowy »

Przedmiotem wynalazku jest silnik żaglowy naddachowy, który nadaje się do zastosowania w budynkach, o spadzistych oraz płaskich dachach, do zasilania instalacji elektrycznej szczególnie w domach jednorodzinnych i weekendowych.

Silnik żaglowy poddachowy »

Z innego polskiego opisu zgłoszenia patentowego nr 369085 znany jest wirnik wiatrowy, szczególnie do napędu niewielkich łodzi rekreacyjno-sportowych. Wirnik ten ma pionowy wał napędowy wyposażony jest w pionowe skrzydła w postaci konwencjonalnych żagli, umieszczonych w obrotowych, pionowych ramkach...

Silnik żaglowy wiatrowo-cieplny naddachowy »

Przedmiotem wynalazku jest silnik żaglowy wiatrowo-cieplny na ddachowy wykorzystujący nie tylko wiatr, ale też energię jego nagrzewania, który nadaje się do zastosowania w budynkach o spadzistych dachach, do zasilania instalacji elektrycznej, szczególnie w domach jednorodzinnych.

Silnik żaglowy wiatrowo-cieplny po ddachowy »

Istota silnika żaglowego, według wynalazku, polega na tym, że pod kalenicą dachu ma zamocowanych do stropu oraz dodatkowego stropu, dwa pionowe wały ułożyskowanych łożyskami. Na wałach zamocowane są koła linowe z linami, w gniazdach których są osadzone maszty za pomocą uchwytów.

Układ napędowy parowo-spalinowo-elektryczny »

Przedmiotem wynalazku jest układ napędowy parowo-spalinowo-elektryczny, który służy do napędu wszelkiego typu pojazdów, szczególnie miejskich. Znany jest z polskiego opisu zgłoszenia patentowego nr P 366411, układ napędowy spalinowy tłokowo-turbinowy. ...

Układ napędowy parowo-spalinowy »

Przedmiotem wynalazku jest układ napędowy parowo-spalinowy, który służy do napędu wszelkiego typu pojazdów, szczególnie miejskich. Znany jest z polskiego opisu zgłoszenia patentowego nr P 366411, układ napędowy spalinowy tłokowo-turbinowy...

Układ napędowy płatowca »

Istota układ napędowego, według wynalazku polega na tym, że wewnątrz płata ma zainstalowaną co najmniej jedną bezkorbowodową wytwornicę spalin sprzężona z turbosprężarką przewodami zasysanego powietrza z komór hamulców aerodynamicznych, zamocowanych na przegubach.

Układ napędowy spalinowo- elektryczny »

Przedmiotem wynalazku jest układ napędowy spalinowo-elektryczny, który służy do napędu wszelkiego typu pojazdów, szczególnie miejskich. Znany jest z polskiego opisu zgłoszenia patentowego nr P 366411, układ napędowy spalinowy tłokowo-turbinowy...

Układ napędowy spalinowo-parowo-elektryczny »

Istota układu według wynalazku, polega na tym, że na pierwszym końcu wału wyjściowego przekładni redukującej osadzona jest maszyna elektryczna, zaś na drugim końcu wału wyjściowego osadzona jest turbina napędzana spalinami silnika oraz parą doprowadzaną przewodem parowym z układu chłodzenia silnika w okolicę wlotu spalin do komory wyrównawczej.

Układ napędowy spalinowo-parowy »

Przedmiotem wynalazku jest układ napędowy spalinowo-parowy, który służy do napędu wszelkiego typu pojazdów, szczególnie miejskich. Znany jest z polskiego opisu zgłoszenia patentowego nr P 366411, układ napędowy spalinowy tłokowo-turbinowy...

Układ napędowy wielopaliwowy »

Istota układu napędowego, według wynalazku, polega na tym, że silnik, korzystnie spalinowo-elektryczny i do tego niechłodzony, jest połączony poprzez gazownicę, ze zbiornikiem paliwa i maszynę turbinową z dwustopniowym wymiennikiem ciepła. Z wymiennikiem ciepła połączona jest też poprzez elektrolizer, gazownica ze zbiornikiem paliwa wyposażona w filtr chemiczny.

Układ odrzutowy parowo-wodny »

Przedmiotem wynalazku jest układ odrzutowy parowo-wodny nadający się do manewrowania i napędu statków o małej i średniej wyporności.Najbliższym rozwiązaniem jest układ składający się z kotła parowego i dyszy parowej, z której wytłaczana jest para wodna do zestawu dysz wodnych o podobnych rozmiarach, a który to układ służy najczęściej do zasilanie kotła wodą.
   
  Strona startowa | Archiwum aktualności | Życiorys | Spis publikacji | Artykuły | Patenty | Książki | Mapa strony | Kontakt
 
prof. dr hab. inż. Czesław Koziarski