prof. dr hab. inż. Czesław Koziarski  
   
 
Strona startowa
Życiorys
Spis publikacji
Artykuły
Patenty
Książki
Galerie
 

 

 

Kontakt

Nawilżarko-suszarka

Przedmiotem wynalazku jest nawilżarko - suszarka wykorzystująca ciepło odpadowe lodówki lub zamrażarki, która nadaje się szczególnie do zastosowania zamiast tylnej kratki chłodziarek instalowanych w pokojach, zwłaszcza hotelowych.

Z polskiego opisu zgłoszenia patentowego nr 338766 znany jest grzejnikowy nawilżacz powietrza, wyposażony w zbiornik, który w części przedniej posiada wewnętrzne poziomowskazy ze wskaźnikami poziomu wody. Zbiornik podzielony jest co najmniej jedną przegrodą z otworami. Na przegrodzie osadzony jest luźno ażurowy suwak z nagwintowanymi trzpieniami, na których zawieszona jest higroskopijno-nawilżająca tkanina oraz podkładka z pokrętłem.

Z polskiego opisu zgłoszenia patentowego nr 339992 znany jest też u niwersalny nawilżacz powietrza, który posiada co najmniej dwa jednakowe zbiorniki. W zbiornikach zawieszona jest nawilżająca tkanina, a poszczególne zbiorniki łączone są ze sobą dzięki odpowiednio ukształtowanymi, cylindrycznymi elementami zbiornika i uszczelniane uszczelkami, przy czym lewa i prawa część nawilżacza zamykana jest przezroczystymi zamknięciami z poziomowskazami. Pierwsza odmiana nawilżacza posiada kolankowe, przezroczyste zamknięcia, druga odmiana nawilżacza posiada własną grzałkę elektryczną a trzecia odmiana nawilżacza posiada przezroczysty zbiornik z wewnętrznym kołnierzem oraz pierścieniowy poziomowskaz, a tkanina nawilżająca nawinięta jest na wewnętrzną ściankę zbiornika i zamocowana elastycznym pierścieniem.

Znana jest z polskiego opisu patentowego nr 181526 Suszarka rozwieszonej bielizny zaopatrzona jest w rolki ułożyskowane w pierścieniach osadzonych w ich koncentrycznym wyżłobieniu na ściance bocznej i umieszczone w prowadnicy ze szczeliną wzdłuż ścianki przeciwległej do drugiej prowadnicy. W tej szczelinie są usytuowane zaczepy odstające na pierścieniach. Do zaczepów są umocowane końce sznurów na bieliznę i końce giętkich przewodów łączących kolejne pierścienie. Pierwsza rolka od czoła obu prowadnic ma pierścień zaopatrzony w występ po przeciwnej stronie zaczepu. Do występu jest zamocowana linka przemieszczająca rolki. Przed ostatnią rolką w obu prowadnicach jest element oporowy, a za ostatnią rolką jest w obu prowadnicach para rolek ułożyskowanych na trzpieniu koncentrycznym. Przed pierwszą rolką pierwszej prowadnicy jest prowadnica linek, a przed pierwszą rolką drugiej prowadnicy jest rolka linki ułożyskowana na drugim trzpieniu koncentrycznym. Linka na rolce linki jest zawracana i dalej ma oparcie na parach rolek tak, że w obu prowadnicach jest jeden odcinek linki swobodny i drugi odcinek linki zamocowany do występu. Odcinek linki swobodny pierwszej prowadnicy przechodzi w odcinek linki zamocowany drugiej prowadnicy, zaś odcinek linki swobodny drugiej prowadnicy przechodzi w odcinek linki zamocowany pierwszej prowadnicy.

Z opisu zgłoszenia wzoru użytkowego nr 103895 znana jest suszarka grzejnikowa zbudowana jest z ramy utworzonej z wygiętych kątowo elementów. Część czołową suszarki tworzą przymocowane obustronnie do ramy, rozmieszczone poziomo, jeden nad drugim, żebra. Górna część suszarki zaopatrzona jest korzystnie w siatkę, a jej obrzeże jest zagięte do tyłu.

Z innego opisu zgłoszenia wzoru użytkowego nr 95395 znana jest suszarka do bielizny, która ma ramę z równolegle rozmieszczonymi na niej elementami do zawieszania bielizny. Rama osadzona jest na prętach z hakami zawieszanymi pomiędzy żeberkami grzejnika. Pręty z hakami posiadają otwory.

Istota nawilżarko-suszarki, według wynalazku polega na tym, że osadzana na tylnej ściance chłodziarki ma zamocowaną zamkniętą na obu końcach rynnę. Boczne ścianki rynny przechodzą w pionową osłonę, która w górnej części poprzez wspornik jest połączona z wieszakiem.

Korzystnie, rynna ma przekrój zaokrąglonego trapezu, który na jej końcach przechodzi w prostokąt o większej szerokości z zaokrąglonymi kątami.

Korzystnie, wieszak jest wykonany z okrągłego pręta lub rurki.

Korzystnym jest również, gdy wspornik jest zakrzywionym przedłużeniem pionowej osłony.

Korzystnym jest również to, że rynna jest oparta na przewodzie z chłodziwem i odchylonej końcówce radiatora.

Zasadniczą zaletą nawilżarko-suszarki według wynalazku, jest wykorzystanie ciepła odpadowego chłodziarki do nawilżania powietrza w pomieszczeniu, w którym ona pracuje oraz możliwość względnie szybkiego suszenia drobnej bielizny na przykład skarpetek zawieszonych na wieszaku. Dodatkową korzyścią jest możliwość łatwego instalowania oraz wyjmowani i wkładania za chłodziarkę tej nawilżarko-suszarki celem usunięcia wody z rynny, której napełnianie jest ułatwione przez poszerzenie jej końców.

Przedmiot wynalazku w przykładzie realizacji jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia nawilżarko-suszarkę w widoku od tyłu lodówki, fig. 2 - jej widok od góry, a fig. 3 - widok z boku nawilżarko-suszarki.

Przykład 1

Nawilżarko-suszarka osadzona na tylnej ściance chłodziarki 1 ma zamocowaną zamkniętą na obu końcach rynnę 2. Boczne ścianki rynny 2 przechodzą w pionową osłonę 3, która w górnej części poprzez wspornik 4 jest połączona z wieszakiem 5. Rynna 2 ma przekrój zaokrąglonego trapezu, który na jej końcach przechodzi w prostokąt o większej szerokości z zaokrąglonymi kątami. Wieszak 5 jest wykonany z okrągłego pręta. Ponadto rynna 2 jest oparta na przewodzie z chłodziwem 6 i odchylonej końcówce radiatora 7, co pomaga przepływowi ciepła a przez to zwiększa szybkość parowania wypełniającej ją wody. Zmienna szerokość rynny 2 i osłony 3, która zabezpiecza tylną ściankę chłodziarki 1 przed wilgocią, umożliwia nie tylko przepływ ciepła, ale i nagrzanego powietrza z dołu do wieszaka 5, co intensyfikuje też suszenie. Podobnie jak usunięcie wody z rynny 2 w czasie jego trwania.

Przykład 2

Nawilżarko-suszarka wykonana jak w przykładzie pierwszym z tą różnicą, że wieszak 5 jest wykonany z rurki a wspornik 4 jest zakrzywionym przedłużeniem pionowej osłony 3.

Działanie nawilżarko suszarki jako nawilżarki polega na odparowywanie wody z rynny 2, w czym pomaga jej ciepło odpadowe chłodziarki przepływające do niej przez przewód 6 i radiator 7, a w mniejszym stopniu przez powietrze ją opływające. Odgrywa ono istotną rolę podczas suszenia wówczas w rynnie 2 nie ma wody.

Nawilżarko-suszarka

   
  Strona startowa | Archiwum aktualności | Życiorys | Spis publikacji | Artykuły | Patenty | Książki | Mapa strony | Kontakt
 
prof. dr hab. inż. Czesław Koziarski