prof. dr hab. inż. Czesław Koziarski  
   
 
Strona startowa
Życiorys
Spis publikacji
Artykuły
Patenty
Książki
Galerie
 

 

 

Kontakt

Układ napędowy podwójny roweru

Przedmiotem wynalazku jest układ napędowy podwójny roweru, który nadaje się do zastosowania w damskim rowerze, lub w rowerze z podobną ramą czyniąc z niego rower dwuosobowy. Najbliższym rozwiązaniem jest znany ze stosowania układ napędowy dwuosobowego roweru, nazywanego tandemem, składający się z dwóch suportów, połączonych łańcuchem i dwóch siodełek usytuowanych jeden za drugim w ramie roweru. Powoduje to zmniejszenie wysiłku rowerzystów, gdy używany jest on przez dwie osoby a zwiększa w przypadku jednej. Poza tym utrudnia manewrowanie zwiększając długość i masę roweru.

Istota roweru polega na tym, że do ramy i do tylnego bagażnika za pomocą przegubów oraz wspornika z otworami zamocowany jest fotel a nad suportem zamocowana jest kanapa z oparciem. Ponadto do ramy zamocowany jest wahadłowy układ napędowy, przy czym wahadłowy układ napędowy ma przed kierownicą wysięgnik, na którym zamocowano przegubowo dwa wahadła z pedałami połączonymi cięgnami z pedałami ułożyskowanymi na osiach dzielonych lub jednoczęściowych, zamocowanych w korbach suportu. Na pedale, pomiędzy pedałami ułożyskowanymi na osi nasadzony na stałe pierścień ślizgowy a na nim obrotowo ucho przegubu, do którego zamocowany jest łącznik. Na osi osadzony jest stożek, który ma otwór z gwintem.

Na pedale pomiędzy pedałami ułożyskowanymi na osi jest nasadzony na stałe pierścień ślizgowy, a na nim obrotowo ucho przegubu, do którego zamocowany jest łącznik. Jest to korzystne ze względu na oddalenie cięgieł od przedniego koła, co umożliwia manewrowanie nim nawet gdy nie są one pond jego obrysem. Większą swobodę zapewnia umiejscowienie przegubu na końcu osi, co powoduje większe jej obciążenie momentem zginającym.

Zaletą układu według wynalazku, jest zastosowanie wysięgnika zamocowanego do ramy roweru przed jego kierownicą, na którym zamocowane są przegubowo dwa wahadła z pedałami połączonymi cięgnami z pedałami w suporcie. Zamiast siodełka w ramie damskiego roweru, lub z w rowerze z podobną ramą zamocowana jest nad suportem kanapa z oparciem. Poza tym zastosowano osie umożliwiające ułożyskowanie na nich po dwa pedały oraz zamocowano na tylnym bagażniku, lub zamiast niego fotel. Przez to osoba na nim siedząca może napędzać samodzielnie, lub wspólnie z rowerzystą siedzącym na siodełku, lub kanapie rower, co czyni go rowerem dwuosobowym. Podnosząc kanapę wyżej można z niej napędzać rower bezpośrednio pedałami na osi, co ułatwia manewrowanie. Zastosowanie kierownicy o regulowanym w poziomie położeniu, lub z podłokietnikiem albo z przedłużonymi uchwytami umożliwia kierowanie nim z fotela. Konstrukcja osi z dwoma pedałami umożliwia nie zwiększanie w nich średnicy łożysk, przy zachowaniu takiej samej wytrzymałości jak osi z pojedynczymi pedałami, przez co mogą być stosowane pedały produkowane seryjnie.
Przedmiot wynalazku w przykładzie realizacji jest uwidoczniony na rysunku, gdzie fig. 1 przedstawia widok układ napędowy podwójny w rowerze widzianym z boku, a fig. 2 - przykładową oś z dwoma pedałami w przekroju podłużnym widzianymi z góry oraz z przegubem między pedałami.

Układ napędowy podwójny roweru ma do ramy i do tylnego bagażnika zamocowany fotel 1, za pomocą przegubów 2 i 3 oraz wspornika z otworami 4. Nad suportem zamocowana jest kanapa 5 z oparciem oraz wahadłowy układ napędowy składający się z wysięgnika przed kierownicą 6, na którym zamocowano przegubowo dwa wahadła 7 z pedałami 8 połączonymi cięgnami 9 z pedałami ułożyskowanymi na osiach 10 zamocowanymi w korbach suportu.

Na osi 10 wykonanej jako jednoczęściowa nacięty jest gwint, który służy do jej mocowania w korbie suportu oraz mocowania stożka 11, na którym poprzez kulki 12 łożyskowany jest pedał 13 z jednej strony a z drugiej bezpośrednio na tej osi. Drugi pedał 14 z opaską 15 łożyskowany jest z jednej strony na osi 10, lub własnej za pomocą kulek 16 a z drugiej na stożku 17 zabezpieczonym podkładką 18 i nakrętką 19. Na pedale 14 jest nasadzony na stałe pierścień ślizgowy 20 a na nim obrotowo ucho przegubu 21, do którego zamocowany jest łącznik 22 a przegub zamyka podkładka 23 tak jak drugi pedał 14 jest zamknięty zatyczką 24.

Druga osoba może napędzać z fotela 1 wspólnie lub samodzielnie rower, co czyni go rowerem dwuosobowym. Zastosowanie kierownicy z możliwością regulacji jej położenia w dwóch kierunkach umożliwia kierowanie rowerem nie tylko z tylnego fotela 1. Zamiast fotela 1 można stosować drugą kanapę 5 z oparciem, co zmniejsza masę i szerokość roweru kosztem komfortu. Wspornik 4 ma otwory, które zwiększają zakres regulacji ustawienia fotela 1.

Podwójny układ napędowy według wynalazku, poprzez zmniejszenie (względne) masy rowerów, zapewnia im możliwość dorównywania w sprawności poruszania się po osiedlach samochodom. Powinno to w znacznym stopniu zwiększyć wykorzystanie rowerów nie tylko w miejscach zabudowanych.

Układ napędowy podwójny roweru

Układ napędowy podwójny roweru

Wykaz oznaczeń na rysunku:

1 - fotel
2 - przegub
3 - przegub
4 - wspornik
5 - kanapa
6 - wysięgnik
7 - wahadło
8 - pedał
9 - cięgno
10 - oś
11 - stożek
12 - kulka
13 - pedał stożek
14 - pedał
15 - opaska
16 - kulka
17 -stożek
18 - podkładka
19 - nakrętka
20 - pierścień ślizgowy
21 - ucho przegubu
22 - łącznik
23 - podkładka
24 - zatyczka

   
  Strona startowa | Archiwum aktualności | Życiorys | Spis publikacji | Artykuły | Patenty | Książki | Mapa strony | Kontakt
 
prof. dr hab. inż. Czesław Koziarski