prof. dr hab. inż. Czesław Koziarski  
   
 
Strona startowa
Życiorys
Spis publikacji
Artykuły
Patenty
Książki
Galerie
 

 

 

Kontakt

Życiorys
Życiorys - prof. dr hab. inż. Czesław Koziarskiprof. dr hab. inż. Czesław Koziarski

 • Data i miejsce urodzenia: 6 października 1936 roku we Lwowie.
 • Nauka w Technikum Mechanicznym przy ul. Jemiołowej we Wrocławiu: 1950-1954.
 • Studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej ukończone dyplomem magistrainżyniera mechanika: 1954-1960.

Doświadczenie zawodowe 

 • Praca w Jelczańskich Zakładach Samochodowych jako inżynier konstruktor: 1960-1961.
 • Praca w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn, a następnie w Instytucie Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej jako asystent, następnie jako starszy asystent, adiunkt naukowo-dydaktyczny i profesor nadzwyczajny: 1961 do dzisiaj.
 • Okresowa służba wojskowa: 1961-1963
 • Obrona pracy doktorskiej: 1970.
 • Wykłady w Wyższej Szkole Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu: 1971-1973.
 • Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego: 1994.
 • Nominacja profesorska: 2007.
 • Praca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy im. Witelona do dzisiaj.

Zakres działalności naukowej i dydaktycznej

 • Prace badawcze zespołowe i samodzielne na zlecenie przemysłu, Instytutu oraz w ramach centralnego programu badań podstawowych.
 • Samodzielnie finansowane prace nad przekładniami rowerowymi, odzyskiwaniem energii oraz konstrukcją pojazdów i napędów korzystnych ekologicznie.
 • Prowadzenie zajęć w ramach bloku przedmiotowego podstaw konstrukcji maszyn, opracowanie i prowadzenie wykładów, ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych z podstaw konstrukcji maszyn oraz rysunku technicznego.

Publikacje i inne prace 

Nagrody i wyróżnienia  

 • Złoty Krzyż Zasługi: 1981.
 • Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej: 1978.
 • 8 nagród Rektora za wyniki w pracy naukowej i dydaktycznej.
 • 4 nagrody Dyrektora Instytutu.
 • Nagroda Dziekana.
 • 3 nagrody Prorektora za działalność wynalazczą.
 • Skierowanie na staż naukowo-techniczny do Szwajcarii.

Aktualność na 6 lutego 2012

   
  Strona startowa | Archiwum aktualności | Życiorys | Spis publikacji | Artykuły | Patenty | Książki | Mapa strony | Kontakt
 
prof. dr hab. inż. Czesław Koziarski