prof. dr hab. inż. Czesław Koziarski  
   
 
Strona startowa
Życiorys
Spis publikacji
Artykuły
Patenty
Książki
Galerie
 

 

 

Kontakt

Prace publikowane

1. Koziarski Czesław: Wysięgnik żurawia o wypadzie poprzecznym. Opis patentowy nr 45290. Warszawa 1961. WK W88/61/Z-215
2. Koziarski Czesław: Przekładnie bezstopniowe połączone z obiegowymi. Prz. mechan. 1966 R. 25 z. 5 s. 133-137, rys. wykr. bibliogr. AK W88/66/I-214
3. Czarny Ryszard, Koziarski Czesław: Sprzęgła rozruchowo-przeciążeniowe w napędach maszyn i urządzeń. Prz. Mech. 1971 R. 30 nr 15 s. 467-470, 10 rys. bibliogr. 7 poz. rez. sum. Zsfg AK I16/71/I-024
4. Koziarski Czesław: Wpływ prędkości poślizgu na parametry sprzężenia ciernego przy tarciu wiertnym. Pr. Nauk. Inst. Konstr. Ekspl. Masz. PWr 1971 nr 13 Ser.: Stud. Mater. nr 10 s. 35-47, 7 rys. bibliogr. 4 poz. sum. rez. AP I16/87/I-116
5. Czarny Ryszard, Dobiejewski Zbigniew, Kleszczyński Adam, Koziarski Czesław, Krawiec Stanisław, Kwapinska Danuta, Lawrowski Zbigniew, Maćkiewicz Józef, Pietrasik Rainer, Pietrzyk Edmund, Ziemiański Kazimierz: Ćwiczenia z podstaw konstrukcji maszyn. Poradnik. [Skrypt]. Wrocław: PWr 1973, 405 s. 139 rys. 78 tabl. 33 wykr. bibliogr. 280 poz. SP I16/73/I-063
6. Czarny Ryszard, Koziarski Czesław: Charakterystyka i porównanie wybranych przekładni bezstopniowych. Prz. Mech. 1974 R. 33 nr 23 s. 793-797, 10 rys. bibliogr. 3 poz. rez. sum. Zsfg AK I16/74/P-020
7. Dziama Antoni, Koziarski Czesław, Golenko Andrzej: Mechanizm różnicowy ze zwiększonym oporem wewnętrznym. Int. Cl.2 B60K 17/16. Politechnika Wrocławska, Polska. Patent tymczasowy. Polska, nr 85712. Zgłosz. nr P 162250 z 30.04.1973. Opubl. 30.09.1976. 3 s. 2 rys. WK I16/73/Z-002
8. Koziarski Czesław: Mechanizm różnicowy ze zwiększonym oporem wewnętrznym. Int. Cl.2 F16H 1/44. Politechnika Wrocławska, Polska. Patent tymczasowy. Polska, nr 85757. Zgłosz. nr P 162249 z 30.04.1973. Opubl. 15.09.1976. 2 s. 1 rys. WK I16/73/Z-001
9. Dziama Antoni, Kaźmierczak Julian, Koziarski Czesław: Badania pasów klinowych w układzie mocy zamkniętej. W: VIII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn. Referaty. Akad. Tech. Rol. w Bydgoszczy. Bydgoszcz-Golub-Dobrzyń, 6-9 września 1977. Cz. 1. Bydgoszcz: ATR 1977 s. 92-95, 4 rys. bibliogr. 3 poz. sum. rez. Zeszyty Naukowe - Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, ISSN 0208-6379; nr 45, Mechanika; nr 15 Toż: Badania pasów klinowych. Prz. Mech. 1979 R. 38 nr 24 s. 13-15, 4 rys. bibliogr. 6 poz. rez. sum. Zsfg RK I16/77/P-243
10. Dziama Antoni, Klim Zdzisław H, Szymankiewicz Felicjan, Koziarski Czesław, Michniewicz Marek, Lawrowski Zbigniew: Metodologia konstruowania maszyn. Ćwiczenia laboratoryjne. Skrypt. Praca zbiorowa pod red. Antoniego Dziamy Wrocław: PWr 1977, 134 s. 89 rys. 1 tab. bibliogr. 37 poz. SP I16/84/I-015
11. Czarny Ryszard, Koziarski Czesław, Krawiec Stanisław, Krupcala Zbigniew, Lawrowski Zbigniew [red.], Pietrasik Rainer, Pietrzyk Edmund: Obliczenia konstrukcyjne zespołów maszynowych przy użyciu maszyn cyfrowych. Praca zbiorowa. pod red. Zbigniewa Lawrowskiego. Wrocław: PWr 1977, 526 s. 113 rys. 76 tab. bibliogr. 52 poz. Skrypty - Politechnika Wrocławska SP I16/86/I-019
12. Koziarski Czesław: Przekładnie bezstopniowe, badania i modernizacja konstrukcji. W: Dziewiąty Sympozjom Podstaw Konstrukcji Maszyn. Inst. Podst. Konstr. Masz. PŚl. Gliwice-Wisła, 15-20 października 1979. Zbiór referatów. T. 1. Gliwice: PŚl. 1979 s. 155-160, 3 rys. bibliogr. 7 poz. rez. sum. Zeszyty Naukowe Instytutu Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Śląskiej z. 34/68 RK I16/79/P-029
13. Koziarski Czesław: The modelling of the friction process of friction wheels. Modelowanie procesu tarcia kół ciernych. W: Tribological processes in solid body contact areas. 3rd International Tribology Congress EUROTRIB '81. Central Technical Organization [NOT], Comittee for the Operation and Maintenance of the Machinery and Technical Equipement - Polish Tribology Comittee Polish Academy of Sciences. Warszawa, 21st to 24th September 1981. Vol. I/A. Radom: Tech. Univ. 1981 s. 224-232, 4 rys. bibliogr. 5 poz. RZ I16/80/P-091
14. Koziarski Czesław: Bezstopniowe przekładnie impulsowe, badania i modernizacja konstrukcji. W: (X Sympozjum Podstaw Konstrukcji Maszyn. Instytut Podstaw Budowy Maszyn Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji i Maszyn Politechniki Krakowskiej. Kraków-Kozubnik, 19-24.X.1981). Kraków: AGH 1981 s. 273-277, 5 rys. sum. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, ISSN 0373-8558; Nr 856, Elektryfikacja i Mechanizacja Górnictwa i Hutnictwa, ISSN 0070-9964; z. 142 RK I16/81/I-054
15. Koziarski Czesław: Bezstopniowa przekładnia cierna. Int.Cl2 F16H 15/24. Politechnika Wrocławska, Polska. Patent tymczasowy. Polska, nr 112890. Zgłosz. nr P205264 z dnia 10.03.1978r. Opubl. 31.03.1982. 4 łamy, 2 rys. WK I16/78/Z-002
16. Koziarski Czesław: Samonastawna przekładnia impulsowa. Int. Cl2 F16H 29/22 F16H 31/00. Politechnika Wrocławska, Polska. Patent tymczasowy. Polska, nr 112725. Zgłosz. nr P-206974 z dnia 19.05.1978. Opubl. 31.03.1982. 4 łamy 2 rys. WK I16/78/Z-003
17. Koziarski Czesław: Wielotarczowa przekładnia bezstopniowa. Int. Cl2 F16H 15/54. Politechnika Wrocławska, Polska. Patent tymczasowy. Polska, nr 112726. Zgłosz. nr P-206735 z dnia 11.05.1978. Opubl. 31.03.1982. 4 łamy 2 rys. WK I16/78/Z-004
18. Czarny Ryszard, Dobiejewski Zbigniew, Kleszczyński Adam, Koziarski Czesław, Krawiec Stanisław, Kwapińska Danuta, Lawrowski Zbigniew, Maćkiewicz Józef, Pietrasik Rainer, Pietrzyk Edmund, Ziemiański Kazimierz: Ćwiczenia z podstaw konstrukcji maszyn. Poradnik. Wyd. 2 popr. i uzup. Skrypt. Wrocław: PWr 1982, 450 s. 210 rys. 100 tab. bibliogr. 6 poz. SP I16/84/I-018
19. Koziarski Czesław: Bezstopniowe przekładnie impulsowe. Prz. Mech. 1985 R. 44 nr 4 s. 5-7, 6 rys. bibliogr. 2 poz. rez. sum. Zsfg Nowy rodzaj przekładni impulsowej. XI Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn. Inst. Tech. Lot. i Mech. Stos. PWarsz. Jachranka, 20-24.09.1983. s. 138-139, 1 rys. Streszcz. AK I16/83/P-074
20. Koziarski Czesław: Przekładnie bezstopniowe połączone z obiegowymi. Prz. Mech. 1985 R. 44 nr 10 s. 9-12, 5 rys. bibliogr. 3 poz. rez. sum. Zsfg AK I16/83/P-075
21. Koziarski Czesław: Effect of the longitudinal slip on the friction wheel coupling mechanism. Wpływ poślizgu wzdłużnego na mechanizm sprzężenia kół ciernych. W: EUROTRIB '85. 4 eme Congres Europeen de Tribologie. La Societe Francaise De Tribologie. Ecully - France, 9-12 Septembre 1985. Vol. 4.[Sekc.] 5.1. Amsterdam: Elsevier 1985 s. 1-5 /ref. 5/ 5 rys. bibliogr. 3 poz. RZ I16/86/I-012
22. Koziarski Czesław: Badanie połączeń przegubowych. Stanowisko badawcze i modelowanie warunków kopalnianych. W: Ogólnopolskie sympozjum nt. Łożysk ślizgowych 1983. ATR w Bydgoszczy. Bydgoszcz, 1983. Bydgoszcz: ATR 1986 s. 5-20, 15 rys. bibliogr. 4 poz. sum. rez. Zeszyty Naukowe - Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, ISSN 0208-6379; nr 128, Mechanika; nr 29 RK I16/83/P-073
23. Koziarski Czesław: Antriebssysteme mit stufenlosen Getrieben. Układy napędowe z przekładniami bezstopniowymi. Konstruktion 1988 Jg. 40 H. 12 s. 481-486, 9 rys. bibliogr. 5 poz. AZ I16/89/I-020
24. Koziarski Czesław: Hamulec ze sprzężeniem zwrotnym. Pomiary 1988 R. 34 nr 9 s. 212-213, 1 rys. bibliogr. 4 poz. rez. sum. W: XIII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn. PSzczec. Katedr. Mech. i Podst. Konstr. Masz. PSzczec. Świnoujście, 17-20. 09. 1987. Szczecin; PSzczec. 1987 s. 216-217, 1 rys. [streszcz.] AK I16/87/P-056
25. Koziarski Czesław: Konstruowanie przekładni zębatych przy użyciu mikrokomputera. W: Zastosowanie mikrokomputerów w analizie wytrzymałościowej i projektowaniu konstrukcji. Międzynarodowa konferencja naukowa MASAD '88. Inst. Konstr. Ekspl. Masz. PWr. Wrocław, 28 listopada-1 grudnia 1988. T. 2. Wrocław: PWr 1989 s. 239-242, 4 rys. bibliogr. 4 poz. Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej nr 56, Konferencje nr 17 RP I16/89/I-039
26. Koziarski Czesław: Modelowanie sprzężenia kół ciernych. W: Modele w projektowaniu i konstruowaniu maszyn. XIII Międzynarodowe kolokwium. PŚl. Zakopane, 25-28.04.1989. Gliwice: PŚl. 1989 s. 143-145, 2 rys. bibliogr. 5 poz. sum. rez. Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska; nr 1027, Mechanika; z. 92 RK I16/89/I-051
27. Koziarski Czesław: The mechanism of friction wheels coupling. Effect of elastic slip on coupling parameters. Mechanizm sprzężenia kół ciernych. Wpływ poślizgów sprężystych na parametry sprzężenia. W: EUROTRIB '89. 5th International Congress on Tribology. Tampere Univ. Technol. Finland, Tech. Res. Cent. Finland, Norvegian Inst. Technol. Helsinki, Norway, 12-15.6.1989 s. 151-156, 4 rys. bibliogr. 7 poz. RZ I16/89/I-128
28. Koziarski Czesław: Napędowe układy akumulacyjne. W: Nauka i praktyka w rozwoju ładowarek. Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Fabr. Masz. Bud. "Bumar-Fadroma, Sekc. Konstr. Masz. Komit. Bud. Masz. PAN, Inst. Konstr. i Ekspl. Masz. PWr. Wrocław, 1989.06.22-24. T. 1. Materiały konferencyjne. Wrocław 1989 s. 225-229, 2 rys. bibliogr. 4 poz. sum. rez. RK I16/89/I-106
29. Koziarski Czesław: Uogólniona analiza mechanizmu sprzężenia kół ciernych. Pr. Nauk. Inst. Konstr. Ekspl. Masz. PWr 1989 nr 54, Ser.: Stud. Mater. nr 24 s. 27-38, 3 rys. bibliogr. 5 poz. sum. rez. AP I16/89/I-183
30. Koziarski Czesław: Wpływ dewiacji punktu tocznego na parametry sprzężenia kół ciernych. Pr. Nauk. Inst. Konstr. Ekspl. Masz. PWr 1989 nr 54, Ser.: Stud. Mater. nr 24 s. 39-54, 12 rys., bibliogr. 3 poz. sum. rez. AP I16/89/I-184
31. Koziarski Czesław: Siła docisku kół ciernych. Pr. Nauk. Inst. Konstr. Ekspl. Masz. PWr 1989 nr 54, Ser.: Stud. Mater. nr 24 s. 55-66, 3 rys. bibliogr. 4 poz. sum. rez. AP I16/89/I-185
32. Koziarski Czesław: Wpływ kształtu kół na parametry przekładni ciernej. Pr. Nauk. Inst. Konstr. Ekspl. Masz. PWr 1989 nr 54, Ser.: Stud. Mater. nr 24 s. 67-86, 9 rys. bibliogr. 10 poz. sum. rez. AP I16/89/I-186
33. Dziama Antoni, Klim Zdzisław H, Koziarski Czesław, Krawiec Stanisław, Kusiak Czesław, Lawrowski Zbigniew, Liśkiewicz Tadeusz, Niedźwiedzki Alfred, Przystupa Franciszek, Szymankiewicz Felicjan: Ćwiczenia laboratoryjne z podstaw konstrukcji maszyn. [Skrypt]. Praca zbiorowa. Pod red. Feliksa Szymankiewicza. Wrocław: PWr 1990, 210 s. 108 rys. 5 tab. bibliogr. 43 poz. SK I16/90/I-038
34. Koziarski Czesław: Zastosowanie kinematycznego prawa tarcia do badania zjawisk zachodzących w kontakcie ciał sprężystych. W: Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. III Międzynarodowe Sympozjum INSYCONT. Materiały. Inst. Podst. Bud. Masz. AGH, Sekc. Ekspl. Masz. Komit. Bud. Masz. PAN. Kraków, 25-27 września 1990. Kraków: AGH 1990 s. 375-386, 3 rys. bibliogr. 10 poz. sum. rez. RK I16/90/I-068
35. oziarski Czesław: Kinematyczne prawo tarcia i jego zastosowanie w tarciu tocznym. W: Nauka i technika dla przemysłu i eksploatacji. VIII Konferencja Naukowa "Pojazdy szynowe. Zbiór referatów. Inst. Poj. PWarsz., Cent. Dyr. Okr. Kolei Państ., Cent. Nauk.-Tech. Kolej. Warszawa-Jachranka, grudzień 1990 s. 115-119, 1 rys. bibliogr. 10 poz. sum. Centralny Program Badań Podstawowych 02.19 RK I16/91/I-004
36. Koziarski Czesław: A kinematic law of friction. The proof and possible applications. Kinematyczne prawo tarcia. Dowód i możliwości zastosowań. W: Proceedings of the Japan International Tribology Conference. Jap. Soc. Tribol. Nagoya, October 29 - November 1, 1990. T. 3. Tokyo: Jap. Soc. Tribol. 1990 s. 1473-1478, 3 rys. bibliogr. 8 poz. RZ I16/91/I-035
37. Koziarski Czesław: Samonastawne impulsowe przekładnie bezstopniowe. Prz. Mech. 1991 R. 50 nr 1 s. 7-10, 7 rys. bibliogr. 3 poz. AK I16/91/I-012
38. Koziarski Czesław: Laboratoryjny hamulec cierny. Prz. Mech. 1991 R. 50 nr 4 s. 19-22, 2 rys. bibliogr. 8 poz. sum. rez. AK I16/91/I-026
38. 39. Koziarski Czesław: Napędy o bezstopniowej regulacji przełożenia. Prz. Mech. 1991 R. 50 nr 13/14 s. 17-20, 33-35, 5 rys. bibliogr. 28 poz. sum. rez. AK I16/91/I-072
40. Koziarski Czesław: Kinetyczne prawo tarcia, istota i możliwości jego zastosowania w PKM. W: XV Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn. [PRzesz. Solina, 8-11 października 1991]. Cz. 2. Komunikaty. Rzeszów 1991 s. 156-160, 1 rys. bibliogr. 8 poz. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 79, Mechanika z. 27 RK I16/91/I-125
41. Koziarski Czesław: Napędy ekologicznie korzystne. W: XV Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn. [PRzesz. Solina, 8-11 października 1991]. Cz. 2. Komunikaty. Rzeszów 1991 s. 161-162, 1 rys. bibliogr. 3 poz. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 79, Mechanika z. 27 RK I16/91/I-126
42. Koziarski Czesław: Cierny hamulec bębnowy. Int. Cl.5 F16D 49/00. Politechnika Wrocławska, Polska. Patent. Polska, nr 154964. Zgłosz. nr P 266269 z 1987.06.12. Opubl. 1992.04.30. 3 s. 3 rys. WK I16/92/Z-005
43. Koziarski Czesław: Das kinematische Gesetz der Reibung. Kinematyczne prawo tarcia. Tribol. u. Schmierungstech. 1992 Jg 39 H. 5 s. 288-293, 5 rys. bibliogr. 16 poz. AZ I16/92/I-069
44. Koziarski Czesław: Napędowy układ akumulacyjny. Int. Cl.5 B60K 6/06. Politechnika Wrocławska, Polska. Patent. Polska, nr 158737. Zgłosz. nr 275611 z 04.11.1988. Opubl. 30.10.1992. 4 s. 1 rys. WK I16/93/Z-005
45. Koziarski Czesław: Szczękowy hamulec cierny. Int. Cl.5 F16D 49/16. Politechnika Wrocławska, Polska. Patent. Polska, nr 159134. Zgłosz. nr 279108 z 24.04.1989. Opubl. 30.11.1992. 3 s. 2 rys. WK I16/93/Z-006
46. Koziarski Czesław: Napędowy układ akumulacyjny. Int. Cl.5 B60K 6/06. Politechnika Wrocławska, Polska. Patent. Polska, nr 158734. Zgłosz. nr 275608 z 04.11.1988. Opubl. 30.10.1992. 3 s. 1 rys. WK I16/93/Z-007
47. Koziarski Czesław: Napędowy układ akumulacyjny. Int. Cl.5 B60K 6/06, E02F 9/20. Politechnika Wrocławska, Polska. Patent. Polska, nr 158736. Zgłosz. nr 275610 z 04.11.1988. Opubl. 30.10.1992. 4 s. 1 rys. WK I16/93/Z-008
48. Koziarski Czesław: Napędowy układ akumulacyjny. Int. Cl.5 B60K 6/06. Politechnika Wrocławska, Polska. Patent. Polska, nr 158735 Zgłosz. nr 275609 z 04.11.1988. Opubl. 30.10.1992. 4 s. 1 rys. WK I16/93/Z-009
49. Koziarski Czesław: Napędowy układ akumulacyjny. Int. Cl.5 B60K 6/06. Politechnika Wrocławska, Polska. Patent. Polska, nr 159484. Zgłosz. nr 280340 z 28.06.1989. Opubl. 31.12.1992. 3 s. 1 rys. WK I16/94/Z-003
50. Koziarski Czesław: Napędowy układ akumulacyjny. Int. Cl.5 B60K 6/06. Politechnika Wrocławska, Polska. Patent. Polska, nr 159483. Zgłosz. nr 280339 z 28.06.1989. Opubl. 31.12.1992. 4 s. 1 rys. WK I16/94/Z-004
51. Koziarski Czesław: Sprzężenie kół ciernych w przekładniach bezstopniowych. Wrocław: Wydaw. PWroc. 1993, 144 s. 17 rys. 1 tab. Summ. Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej nr 73, Monografie nr 24 Bibliogr. s. 136-141 MP I16/93/I-038
52. Koziarski Czesław: Podstawowe problemy ciągłej regulacji przełożenia. W: XVI Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn. Instytut Mechaniki i Konstrukcji Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn PWarsz. Warszawa, [11-16] październik 1993. Referaty problemowe. Warszawa: Inst. Mech. Konstr. PWarsz. 1993 s. 64-73, 2 rys. 1 tab. bibliogr. 9 poz. RK I16/93/I-126
53. Koziarski Czesław: Przekładnia rowerowa ciągłej regulacji przełożenia. W: XVI Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn. Instytut Mechaniki i Konstrukcji Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn PWarsz. Warszawa, [11-16] październik 1993. Komunikaty. Warszawa: Inst. Mech. Konstr. PWarsz. 1993 s. 93-94, 1 rys. KK I16/93/I-128
54. Koziarski Czesław: Investigation on friction wheels coupling mechanism. Badanie mechanizmu sprzężenia kół ciernych. W: Friction-wear-lubrication-design. Theory and practice of tribology. Proceedings 6th International Congress on Tribology. EUROTRIB '93. Ed. by Mihaly Kozma. International Tribology Council, Hungarian Scientific Society of Mechanical Engineers, Hungarian Chemical Society, Hungarian Academy of Sciences. Budapest, Hungary, August 30 - September 2, 1993. Vol. 4. Bearings, drives, engines seals. [B.m.: b.w. 1993] s. 424-433, 4 rys. bibliogr. [4] poz. RZ I16/93/I-129
55. Koziarski Czesław: Sprzężenie kół w przekładniach ciernych. W: XVI Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn. Instytut Mechaniki i Konstrukcji Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn PWarsz. Warszawa, [11-16] październik 1993. Referaty. Warszawa: Inst. Mech. Konstr. PWarsz. 1993 s. 186-191, 3 rys. bibliogr. 4 poz. RK I16/93/I-127
56. oziarski Czesław: Mechanizm sprzężenia koła z szyną. W: X Konferencja naukowa "Pojazdy szynowe. PWroc. Wydział Mechaniczny Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Zakład Pojazdów. Wrocław, 14-16 września 1994. T. 3. Dynamika. [Wrocław: Inst. Konstr. Ekspl. Masz. PWroc. 1994] s. 181-190, 6 rys. bibliogr. 10 poz. Summ. RP I16/94/I-162
57. Koziarski Czesław: Der Kopplungsmechanismus von Reibraeden. Mechanizm sprzężenia kół ciernych. Tribol. u. Schmierungstech. 1994 Jg 41 Nr 5 s. 251-255, 4 rys. bibliogr. 11 poz. AZ I16/94/I-202
58. Koziarski Czesław: Mechanizm samoczynnego docisku pośredniczącego koła ciernego. IntCl5: F16H 15/00. Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL. Patent. Polska, nr 164606. Zgłosz. nr 290762 z 28.12.1992. Opubl. 31.08.1994. 4 s. 2 rys. WK I16/94/Z-011
59. Koziarski Czesław: Sprzężenie kół ciernych przekładni bezstopniowych. Prz. Mech. 1995 R. 54 nr 4 s. 11-18, 9 rys. bibliogr. 18 poz. AK I16/95/I-047
60. Koziarski Czesław: Untersuchungen des Reibraeder-Kopplungsmechanismus. Badanie mechanizmu sprzężenia kół ciernych. Tribol. u. Schmierungstech. 1995 Jg 42 Nr 2 s. 66-72, 8 rys. bibliogr. 8 poz. Summ. AZ I16/95/I-051
61. Koziarski Czesław: Sprzężenie koła z szyną. W: Pojazdy szynowe jako elementy nowoczesnego systemu transportowego. XI Konferencja Naukowa Pojazdy Szynowe. Instytut Pojazdów Szynowych PKrak. Kraków, Szczawnica 31-05-2.06.95. T. 2. [B.m.: b.w. 1995] s. 98-106, 5 rys. bibliogr. 10 poz. RK I16/95/I-094
62. Koziarski Czesław: Odzyskiwanie energii mechanicznej. W: XVII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczny PLub. Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Lublin-Nałęczów, 1995-IX-18-23. Cz. 1. Referaty naukowe. Lublin: Lub. Towarzystwo Naukowe 1995 s. 468-473, 5 rys. bibliogr. 11 poz. Summ. RK I16/95/I-130
63. Koziarski Czesław, Maciejewski Krzysztof: Model sprzężenia kół ciernych. W: XVII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczny PLub. Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Lublin-Nałęczów, 1995-IX-18-23. Cz. 1. Referaty naukowe. Lublin: Lub. Towarzystwo Naukowe 1995 s. 474-479, 3 rys. bibliogr. 12 poz. Summ. RK I16/95/I-131
64. Koziarski Czesław: Akumulacyjne układy napędowe. W: Projektowanie i badanie maszyn - kierunki rozwoju. [Wrocław, 22-23 września 1995]. Wrocław: Oficyna Wydaw. PWroc. 1995 s. 55-58, 2 rys. bibliogr. 10 poz. Summ. Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej; nr 78, Konferencje, ISSN 0324-9646; nr 24 RP I16/95/I-134
65. Koziarski Czesław: Mechaniczne sposoby odzyskiwania energii. Prz. Mech. 1996 R. 45 nr 3 s. 20-24, 9 rys. bibliogr. 8 poz. Summ. Rez. AK I16/96/I-026
66. Koziarski Czesław: Istota i zastosowanie kinematycznego prawa tarcia. Tribologia 1996 R. 27 nr 1 s. 52-69, 8 rys. bibliogr. 33 poz. Summ. AK I16/96/I-031
67. Koziarski Czesław: Labor-Friktionsbremsen mit Ruckfuhrung. Laboratoryjny hamulec cierny ze sprzężeniem zwrotnym. Tribol. u. Schmierungstech. 1996 Jg 43 H. 3 s. 140-143, 5 rys. bibliogr. 8 poz. Summ. AZ I16/96/I-046
68. Koziarski Czesław: Model of interlocking in frictional contact. Model sprzężenia w tarciu tocznym. W: Tribological problems in exposed friction systems. Intertribo '96. VIth International symposium. Stara Lesna-Tatranska Lomnica, April 23-26, 1996. [Bratislava: Dom techniky ZSVTS 1996] s. 51-54, 3 rys. bibliogr. 8 poz. RZ I16/96/I-052
69. oziarski Czesław: Wpływ zmian temperatury na mechanizm sprzężenia w tarciu tocznym. W: Smarowanie węzłów tarcia maszyn i urządzeń. Współczesne tendencje rozwoju teorii i badań. XXI Jesienna Szkoła Tribologiczna. Materiały konferencyjne. Łódź-Arturówek, 9-12 września 1996. [Gliwice: Wydaw. "Meander 1996] s. 85-92, 3 rys. bibliogr. 11 poz. Summ. RK I16/96/I-086
70. Koziarski Czesław: Application the kinematical law of friction. Zastosowanie kinematycznego prawa tarcia. W: VI. Triboeloogiai Konferencia. Eloeadaasai. Ed. by Mihaly Kozma. Geepipari Tudomaanyos Egyesuelet, Budapesti Mueszaki Egyetem. Budapest, 1996 junius 6-7. [B.m.: b.w. 1996] s. 66-71, 5 rys. bibliogr. 9 poz. RZ I16/96/I-083
71. Koziarski Czesław: Model sprzężenia koła z szyną. W: Pojazdy szynowe '96. XII Konferencja naukowa. PPozn. Instytut Silników Spalinowych i Podstaw Konstrukcji Maszyn Zakład Pojazdów Szynowych, Ośrodek Badawczo Rozwojowy Pojazdów Szynowych w Poznaniu. Poznań-Rydzyna, 21-24 października 1996. T. 1. Nowe rozwiązania konstrukcyjne i modernizacyjne, analizy dynamiczne i wytrzymałościowe, badania laboratoryjne i edukacja. Poznań: [Inst. Siln. Spalin. i Podst. Konstr. Masz. PPozn. 1996] s. 149-154, 2 rys. bibliogr. 12 poz. Summ. RK I16/96/I-173
72. Koziarski Czesław: Przekładnia łańcuchowa o ciąłej regulacji przełożenia. IntCl6: F16H 9/00, B62M 9/04. Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL. Patent. Polska, nr 170606. Zgłosz. nr 299406 z 21.06.1993. Opubl. 31.01.1997. 3 s. 2 rys. WK I16/97/Z-004
73. Koziarski Czesław, Lawrowski Zbigniew: Wpływ odkształceń i stanu cieplnego na sprzężenie w tarciu tocznym. Tribologia 1997 R. 28 nr 5-6 s. 704-716, 4 rys. bibliogr. 9 poz. Summ. Referat z VIII Krajowego Kongresu Eksploatacji Urządzeń Technicznych, Krynica Górska, 23-26 września 1997 AK I16/97/I-110
74. oziarski Czesław: Vehicles with environment-friendly drive systems. Pojazdy o napędach ekologicznie korzystnych. W: Izvor i prenos snage. IPS '97. IV Medunarodni naucno-strucni skup. Zbornik radova. Ed. by Bozidar Nikolic. Univerzitet Crne Gore Masinski Fakultet Podgorica Centar za Motore i Mobilne Masine. Podgorica-Becici, [24-26] september 1997. [B.M.: b.w. 1997] (Cetinje: Stamparija "OBOD) s. 47-53, 4 rys. bibliogr. 5 poz. RZ I16/97/I-122
75. Koziarski Czesław: Urządzenie do przekazywania energii w ruchu obrotowym statku kosmicznego. IntCl6: F03G 3/06. Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL. Patent. Polska, nr 172962. Zgłosz. 303551 z 20.05.1994. Opubl. 31.12.1997. 3 s. 3 rys. maszyn. WK I16/94/Z-010
76. Koziarski Czesław: Przekładnie do pojazdów o napędach ekologicznie korzystnych. W: XVIII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn. Kielce-Ameliówka, 16-20 września 1997. Cz. 1. Kielce: PŚwiętokrz. 1997 s. 169-175, 3 rys. bibliogr. 2 poz. Summ. RK I16/98/I-014
77. Koziarski Czesław: Urządzenie do przekazywania energii w ruchu obrotowym statku kosmicznego. IntCl6: B64G 1/28, F16H 33/20. Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL. Patent, Polska, nr 173815. Zgłosz. nr 303349 z 05.05.1994. Opubl. 29.05.1998. 4 s. 2 rys. WK I16/94/Z-009
78. Koziarski Czesław: Ein Modell des Kupplungsmechanismus bei Waelzkoerpern. Model sprzężenia elementów tocznych. Tribol. u. Schmierungstech. 1998 Jg 45 H. 2 s. 37-45, 9 rys. bibliogr. 53 poz. Summ. AZ I16/98/I-077
79. Druzga Dariusz, Koziarski Czesław: Badanie wpływu odkształceń i obciążeń cieplnych na rozkład naprężeń w tarciu tocznym. W: Zużycie tribologiczne - teoria, badania i problemy utylitarne. XXII Jesienna Szkoła Tribologiczna. Materiały konferencyjne. Sekcja Podstaw Eksploatacji KBM PAN [i in.]. Gliwice-Ustroń, [13-15] września 1998. [Gliwice: Instytut Mechanizacji Górnictwa PŚl.] 1998 s. 29-34, 2 rys. bibliogr. 13 poz. RK I16/98/I-097
80. Koziarski Czesław, Pawłowski Sławomir: Pomiar tensora odkształceń w tarciu tocznym. W: Kształtowanie tribologicznych właściwości węzłów tarcia. Teoria i praktyka. XXIII Jesienna Szkoła Tribologiczna. Zielona Góra-Lubiatów, 21-24 wrzesień 1999. Zielona Góra: Wydaw. PZielonogórs. 1999 s. 131-136, 4 rys. bibliogr. 8 poz. Summ. Zsfassung, Rez. RK I16/99/I-137
81. Koziarski Czesław, Kusiak Czesław: Dodatkowy układ napędowy roweru. W: XIX Sympozjon PKM [Podstaw Konstrukcji Maszyn]. Wydział Mechaniczny PZielonogórs. Zielona Góra-Świnoujście, 13-17 września 1999. T. 2. Zielona Góra: Wydaw. PZielonogórs. 1999 s. 33-37, 2 rys. bibliogr. 7 poz. RK I16/99/I-132
82. Koziarski Czesław: The investigation of the influence of deformation and thermal loading on the distribution of stress in rolling friction. Badanie wpływu odkształceń i obciążeń cieplnych na rozkład naprężeń w tarciu tocznym. W: Tribology 2000 - Plus. 12th International colloquium. Ed. Wilfried J. Bartz. [Ostfildern], January 11-13, 2000. Vol. 2. Ostfildern: Technische Akademie Esslingen 2000 s. 1289-1295, 5 rys. bibliogr. 8 poz. RZ I16/00/I-007
83. Koziarski Czesław, Lawrowski Zbigniew: Experimentelle Untersuchung des Kupplungsmechanismus bei Waelzreibung. Doświadczalne badania mechanizmu sprzężenia w tarciu tocznym. Tribol. u. Schmierungstech. 2000 Jg 47 H. 1 s. 34-39, 12 rys. bibliogr. 12 poz. AZ I16/00/I-039
84. oziarski Czesław: A two-stroke i.c. engine - design for ecology. Silnik dwusuwowy - konstrukcja dla ekologii. W: Izvor i prenos snage. IPS '99. [V Medunarodni naucno-strucni skup]. Zbornik radova. Ed. by Bozidar Nikolic. Univerzitet Crne Gore Masinski Fakultet Podgorica Centar za Motore i Mobilne Masine. Podgorica-Becici, [31 maja - 3 juna] 2000. [B.m.: b.w. 2000] (Cetinje: "Obod) s. 63-67, 3 rys. bibliogr. 1 poz. RZ I16/00/I-087
85. Koziarski Czesław: Model sprzężenia w tarciu tocznym. W: Tribologia sprzyja (wy)trwałości. Jubileuszowe seminarium naukowe poświęcone 50-leciu pracy naukowej oraz 75-leciu urodzin Prof. dr inż. Zbigniewa Lawrowskiego. Wrocław, 19 czerwca 2000. Wrocław: Oficyna Wydaw. PWroc. 2000 s. 76-81, 1 rys. bibliogr. 5 poz. Summ. http://www.tribologia.org/ptt/l50l/l50li.htm#08 RP I16/00/I-100
86. Koziarski Czesław: Friction coupling of rolling elements. Sprzężenie cierne elementów tocznych. Arch. Bud. Masz. 2000 vol. 47 nr 3 s. 181-203, 15 rys. bibliogr. 13 poz. Streszcz. AK I16/00/I-214
87. oziarski Czesław: Mechanizm sprzężenia w tarciu tocznym. W: Modelowanie i symulacja zjawisk tarciowych w układach fizycznych i strukturach technicznych. Międzynarodowa konferencja "Tarcie 2000. Warszawa, 23-24.11.2000. Warszawa: [Instytut Podstaw Budowy Maszyn PWarsz.] 2001 s. 145-150, 1 rys. bibliogr. 5 poz. Summ. RK I16/01/I-043
88. Koziarski Czesław: Bezstopniowe przekładnie cierne. Ciągła regulacja przełożenia za pomocą tarcia tocznego. Warszawa: WNT 2001, 149 s. [73] rys. [4] tab. Bibliogr. s. 146-147 PK I16/01/I-103
89. oziarski Czesław: Distribution mechanism for a hybrid internal combustion engine/electrical motor unit. Mechanizm rozrządu dla hybrydowego silnika spalinowo-elektrycznego. W: [Power source and transfer 2001]. Proceedings. Ed. by: Bozidar Nikolić. University of Montenegro. Department of Mechanical Engineering. Centre for Engines and Mobile Machines. Podgorica-Becići, [26-28] septembar 2001. [B.m.: b. w. 2001] (Cetinje: "Obod) s. 121-126, 5 rys. bibliogr. 4 poz. RZ I16/01/I-147
90. Koziarski Czesław, Ferenc Zbigniew: Badanie zacierania w tarciu toczno-poślizgowym. Tribologia 2001 R. 32 nr 4 s. 625-638, 9 rys. bibliogr. 18 poz. Summ. AK I16/01/I-192
91. Koziarski Czesław, Trzaskacz Tomasz: Hybrydowy układ napędowy roweru. W: Podstawy konstrukcji maszyn. XX Sympozjon. Polanica-Zdrój, 24-28.09.2001. Opole: Oficyna Wydaw. POpol. 2001 s. 75-82, 2 rys. bibliogr. 13 poz. (Zeszyty Naukowe - Politechnika Opolska nr 271, Mechanika, ISSN 1429-6055; z. 69) RK I16/01/I-184
92. Koziarski Czesław: Przekładnia łańcuchowa o zmiennym przełożeniu. IntCl7: B62M 9/04, F16H 9/00. Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL. Patent. Polska, nr 183064. Zgłosz. nr P 322074 z 10.09.1997. Opubl. 31.05.2002. 4 s. 2 rys. WK I16/97/Z-011
93. Koziarski Czesław: Przekładnia łańcuchowa o ciągłej regulacji przełożenia. IntCl7: B62M 9/04, F16H 9/00. Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL. Patent. Polska, nr 183063. Zgłosz. nr P 322073 z 10.09.1997. Opubl. 31.05.2002. 4 s. 2 rys. WK I16/97/Z-012
94. Koziarski Czesław, Kusiak Czesław: Rozłączalna przekładnia zębata o dużym przełożeniu. IntCl7: B62J 6/10. Politechnika Wrocławska, Wrocław PL. Patent. Polska, nr 183076. Zgłosz. nr 323425 z 27.11.1997. Opubl. 31.05.2002. 4 s. 2 rys. WK I16/97/Z-016
95. Koziarski Czesław: Silnik spalinowy dwusuwowy. Int.Cl7: F02B 41/08. Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL. Patent. Polska, nr 183981. Zgłosz. nr 318565 z 18.02.1997. Opubl. 30.08.2002. 8 s. 4 rys. WK I16/97/Z-007
96. Trzaskacz Tomasz, Koziarski Czesław: Metoda, stanowisko i badania wstępne własności tribologicznych chrząstki stawowej. Tribologia 2003 R. 34 nr 5 s. 347-356, 6 rys. bibliogr. 12 poz. Summ. AK I16/03/I-139
97. Koziarski Czesław, Trzaskacz Tomasz: Rozłączna przekładnia cierno-zębata. W: XXI Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn. Red. Józef Wojnarowski, Józef Drewniak. Ustroń, [22-26 września] 2003. T. 2 Bielsko-Biała: Wydaw. Akad. Tech.- Humanist. w Bielsku-Białej 2003 s. 11-16, 2 rys. bibliogr. 2 poz. Summ. (Zeszyty Naukowe - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej nr 5, Budowa i Eksploatacja Maszyn, Konferencje, ISSN 1644-0269; z. 8) RK I16/03/I-138
98.

Koziarski Czesław, Tomasz Trzaskacz: Rower wraca do łask. Nowe przekładnie rowerowe PRZEGLĄD TECHNICZNY. GAZETA INŻYNIERSKA, 2004-4 s. 23; nr 5 s. 28, 1 rys.
Koziarski Czesław, Tomasz Trzaskacz: Rower wraca do łask. PRZEGLĄD TECHNICZNY. GAZETA INŻYNIERSKA, 2004-4Środowisko miejskie coraz bardziej cierpi wskutek motoryzacji. Dlatego inaczej trzeba spojrzeć na napęd mięśniowy, wykorzystując nowe możliwości technologiczne. W kolejnych numerach PT prezentujemy artykuł "Nowe przekładnie rowerowe" autorstwa dr. hab. Czesława Koziarskiego oraz inż. Tomasza Trzaskacza z Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej...

AK I16/04/I-044
99. Ferenc Zbigniew, Koziarski Czesław, Trzaskacz Tomasz: Przyrost temperatury w polu styku elementów tocznych. Tribologia 2004 R. 35 nr 3 s. 101-110, 4 rys. bibliogr. 9 poz. Summ. AK I16/04/I-200
100. Koziarski Czesław: Mechanizm rozrządu. Int.Cl7: F01L 1/04. Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL. Patent. Polska, nr 189273. Zgłosz. nr 329535 z 3.11.1998. Opubl. 29.07.2005. 6 s. 5 rys. WK I16/98/Z-002
101. Ferenc Zbigniew, Koziarski Czesław, Trzaskacz Tomasz: Dodatkowe naprężenia w polu styku elementów tocznych. Tribologia 2005 R. 36 nr 3 s. 47-57, 7 rys. bibliogr. 6 poz. Summ. AK I16/05/I-121
102. Ferenc Zbigniew, Koziarski Czesław, Trzaskacz Tomasz: Badania sprzężenia ciernego elementów tocznych. W: XXII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn. [Red. nauk. W. Tarełko, L. Hempel]. Gdynia-Jurata, [19-23 września] 2005. T. 2. Gdynia: Wydaw. Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej, cop. 2005 s. 385-392, 5 rys. 2 tab. bibliogr. 3 poz. Summ. RK I16/05/I-146
103. Koziarski Czesław, Trzaskacz Tomasz, Ferenc Zbigniew: Nowe układy napędowe roweru. W: XXII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn. [Red. nauk. W. Tarełko, L. Hempel]. Gdynia-Jurata, [19-23 września] 2005. T. 3. Gdynia: Wydaw. Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej, cop. 2005 s. 209-214, 4 rys. bibliogr. 10 poz. Summ. RK I16/05/I-157
104. Koziarski Czesław: Maszyna latająca. Int.Cl.8 B64C 27/22. Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL. Patent. Polska, nr 191672. Zgłosz. pat. nr 330940 z 18.01.1999. Opubl. 30.06.2006. 5 s. 5 rys. WK I16/99/Z-001
105. Koziarski Czesław, Ferenc Zbigniew, Trzaskacz Tomasz: Loading in the contact area of rolling elements. Obciążenia pola styku elementów tocznych. W: 47. Mezinarodni konference kateder casti a mechanismu stroju. Sbornik praci. [Ed. D. Herak]. Praha, 13.9-15.9 2006. Praha: Ceska zemedelska univerzita, cop. 2006 s. 171-176, 5 rys. bibliogr. 7 poz. RZ I16/06/I-158
106. Ferenc Zbigniew, Koziarski Czesław, Olszański Paweł: Nowe wiatraki dachowe. Konstrukcje, stanowisko i zamierzenia badawcze. Systems (Wroc.) 2006 vol. 11 spec. iss. 1/1 s. 222-228, 5 rys. bibliogr. 4 poz. Summ. Referat z konferencji Energetyka 2006. Wrocław, 8-10 listopada 2006 AP I16/06/I-200
107. Ferenc Zbigniew, Koziarski Czesław: Badanie temperatury w sprzężeniu elementów tocznych. Tribologia 2007 R. 38 nr 2 s. 187-198, 13 rys. [1] tab. bibliogr. 3 poz. Summ. AK I16/07/I-190
108. Koziarski Czesław, Ferenc Zbigniew: New rehabilitation bicycle transmissions. Nowe układy napędowe do rowerów rehabilitacyjnych. W: 48. Medzinarodna CD-ROM konferencia katedier casti strojov a mechanizmov 2007. Zbornik prednasok [Dokument elektroniczny]. [Ed. Miroslav Bosansky, Radoslav Kosa]. Smolenice, 12.-14.9.2007. Bratislava: Slovenska technicka univerzita 2007 s. 139-143, 4 rys. bibliogr. 12 poz. RZ I16/07/I-183
109. Koziarski Czesław, Ferenc Zbigniew: Przekładnie i nowy rehabilitacyjny układ napędowy roweru. W: XXIII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn. [Red. nauk. Tadeusz Markowski]. PRzesz. Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa. Katedra Konstrukcji Maszyn. Rzeszów-Przemyśl, [17-21 września] 2007. T. 1. Projektowanie maszyn. Metodologia, metody numeryczne, konstrukcje biomechaniczne, nowe konstrukcje. [B.m.: b.w. 2007] s. 300-307, 5 rys. bibliogr. 10 poz. Summ. Referat zamieszczony również na CD-ROM-ie załączonym do książki RK I16/07/I-213
110. Koziarski Czesław, Ferenc Zbigniew: Pomiar poślizgów oraz wyznaczenie obszaru sczepienia w polu styku w sprzężeniu elementów tocznych. W: XXIII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn. [Red. nauk. Tadeusz Markowski]. PRzesz. Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa. Katedra Konstrukcji Maszyn. Rzeszów-Przemyśl, [17-21 września] 2007. T. 3. Łożyskowanie. Łożyskowanie toczne, ślizgowe, uszczelnienia, tarcie i smarowanie. [B.m.: b.w. 2007] s. 43-51, 7 rys. 2 tab. bibliogr. 3 poz. Summ. Referat zamieszczony również na CD-ROM-ie załączonym do T. 1 RK I16/07/I-218
111

Koziarski Czesław: Patent. Polska, nr 206870. Przekładnia cierno-zębata rozłączna : Int. Cl. F16H 37/12, F16H 37/00, F16H 29/00. Zgłosz. nr 361290 z 16.07.2003. Opubl. 30.09.2010 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Czesław Koziarski. 6 s. : 3 rys.
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000206870_B1_PDF
Rodzaj pracy: patenty; zasięg: lokalny

I16/2003/Z-004
112

Koziarski Czesław: Patent. Polska, nr 207116. Układ napędowy spalinowy tłokowo-turbinowy : Int. Cl. F02G 3/02, F02B 37/02, F01N 5/04. Zgłosz. pat. nr 366411 z 18.03.2004. Opubl. 30.11.2010 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Czesław Koziarski. 4 s. : 1 rys.
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000207116_B1_PDF
Rodzaj pracy: patenty; zasięg: lokalny

I16/2004/Z-002
113

Koziarski Czesław: Patent. Polska, nr 207119. Silnik spalinowy dwusuwowy : Int. Cl. F02B 61/04, B64D 33/00. Zgłosz. pat. nr 368893 z 02.07.2004. Opubl. 30.11.2010 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Czesław Koziarski. 6 s. : 2 rys.
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000207119_B1_PDF
Rodzaj pracy: patenty; zasięg: lokalny

I16/2004/Z-006
114

Koziarski Czesław, Trzaskacz Tomasz*, Ferenc Zbigniew: Właściwości tribologiczne zwyrodniałych stawów synowialnych. Tribologia. 2010, R. 41, nr 4, s. 211-222, 13 rys., 3 tab., bibliogr. 5 poz., Summ.
Punktacja MNiSW - 09
Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I16/2010/I-281
115

Koziarski Czesław: Patent. Polska, nr 208502. Układ napędowy rakietowo-strumieniowy : Int. Cl. F02K 7/18. Zgłosz. nr 362954 z 20.10.2003. Opubl. 31.05.2011 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Czesław Koziarski. 4 s. : 1 rys.
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000208502_B1_PDF
Rodzaj pracy: patenty; zasięg: lokalny

I16/2003/Z-005
116

Koziarski Czesław: Patent. Polska, nr 207964. Maszyna tłokowa : Int. Cl. F04B 1/00, F02B 41/08. Zgłosz. nr 365146 z 12.02.2004. Opubl. 28.02.2011 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Czesław Koziarski. 6 s. : 2 rys.
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000207964_B1_PDF
Rodzaj pracy: patenty; zasięg: lokalny

I16/2004/Z-001
117

Koziarski Czesław: Patent. Polska, nr 208778. Wytwornica spalin bezkorbowodowa : Int. Cl. F02C 5/00, F02G 3/02, F01B 7/20. Zgłosz. nr 367666 z 04.05.2004. Opubl. 30.06.2011 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Czesław Koziarski. 4 s. : 2 rys.
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000208778_B1_PDF
Rodzaj pracy: patenty; zasięg: lokalny

I16/2004/Z-003
118

Koziarski Czesław: Patent. Polska, nr 208306. Tłok : Int. Cl. F01B 7/20, F04B 39/00. Zgłosz. nr 367665 z 04.05.2004. Opubl. 29.04.2011 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Czesław Koziarski. 3 s. : 2 rys.
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000208306_B1_PDF
Rodzaj pracy: patenty; zasięg: lokalny

I16/2004/Z-004
119 Koziarski Czesław: Patent. Polska, nr 208494. Silnik strumieniowy : Int. Cl. B64C 27/18, B64D 33/00, F02K 7/00. Zgłosz. nr 369188 z 21.07.2004. Opubl. 31.05.2011 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Czesław Koziarski. 4 s. : 5 rys.
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000208494_B1_PDF
Rodzaj pracy: patenty; zasięg: lokalny
I16/2004/Z-008
120 Koziarski Czesław: Patent. Polska, nr 208304. Silnik strumieniowy : Int. Cl. F02K 7/10. Zgłosz. nr 369189 z 21.07.2004. Opubl. 29.04.2011 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Czesław Koziarski. 4 s. : 1 rys.
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000208304_B1_PDF
Rodzaj pracy: patenty; zasięg: lokalny
I16/2004/Z-009
121 Koziarski Czesław: Patent. Polska, nr 209181. Silnik przepływowy : Int. Cl. F02K 7/10, F02K 1/80. Zgłosz. nr 371156 z 15.11.2004. Opubl. 29.07.2011 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Czesław Koziarski. 4 s. : 1 rys.
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000209181_B1_PDF
Rodzaj pracy: patenty; zasięg: lokalny
I16/2004/Z-010
122 Koziarski Czesław: Patent. Polska, nr 209180. Układ napędowy rakietowo-strumieniowy : Int. Cl. F02K 7/18, F02K 1/80. Zgłosz. nr 371157 z 15.11.2004. Opubl. 29.07.2011 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Czesław Koziarski. 7 s. : 1 rys. Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000209180_B1_PDF
Rodzaj pracy: patenty; zasięg: lokalny
I16/2004/Z-011
123 Koziarski Czesław: Patent. Polska, nr 209179. Silnik przepływowy naddźwiękowy : Int. Cl. F02K 7/14, F02K 1/80. Zgłosz. nr 371158 z 15.11.2004. Opubl. 29.07.2011 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Czesław Koziarski. 4 s. : 1 rys.
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000209179_B1_PDF
Rodzaj pracy: patenty; zasięg: lokalny
I16/2004/Z-012
124 Koziarski Czesław: Patent. Polska, nr 209318. Układ napędowy wahadłowy roweru : Int. Cl. B62K 3/02, B62M 1/02. Zgłosz. pat. nr 376388 z 29.07.2005. Opubl. 31.08.2011 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Czesław Koziarski. 4 s. : 2 rys.
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000209318_B1_PDF
Rodzaj pracy: patenty; zasięg: lokalny
I16/2005/Z-004
125 Koziarski Czesław: Patent. Polska, nr 209323. Układ napędowy podwójny roweru : Int. Cl. B62K 3/02, B62M 1/02. Zgłosz. pat. nr 376387 z 29.07.2005. Opubl. 31.08.2011 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Czesław Koziarski. 5 s. : 2 rys.
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000209323_B1_PDF
Rodzaj pracy: patenty; zasięg: lokalny
I16/2005/Z-005
126 Koziarski Czesław: Patent. Polska, nr 208493. Układ napędowy strumieniowy : Int. Cl. B64D 33/00, F02K 7/00. Zgłosz. nr 377621 z 13.10.2005. Opubl. 31.05.2011 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Czesław Koziarski. 4 s. : 2 rys.
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000208493_B1_PDF
Rodzaj pracy: patenty; zasięg: lokalny
I16/2005/Z-008
127 Koziarski Czesław: Patent. Polska, nr 208492. Układ napędowy strumienicowo-strumieniowy : Int. Cl. B64D 33/00, F02K 7/00. Zgłosz. nr 377622 z 13.10.2005. Opubl. 31.05.2011 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Czesław Koziarski. 4 s. : 1 rys.
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000208492_B1_PDF
Rodzaj pracy: patenty; zasięg: lokalny
I16/2005/Z-009
128 Koziarski Czesław: Patent. Polska, nr 208495. Układ napędowy śmigłowo-strumienicowo-strumieniowy : Int. Cl. B64C 27/18, B64D 33/00, F02K 7/00. Zgłosz. nr 377805 z 24.10.2005. Opubl. 31.05.2011 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Czesław Koziarski. 4 s. : 3 rys.
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000208495_B1_PDF
Rodzaj pracy: patenty; zasięg: lokalny
I16/2005/Z-012
129 Koziarski Czesław: Patent. Polska, nr 208496. Układ napędowy śmigłowo-strumieniowy : Int. Cl. B64C 27/18, B64D 33/00, F02K 7/00. Zgłosz. nr 377806 z 24.10.2005. Opubl. 31.05.2011 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Czesław Koziarski. 3 s. : 3 rys.
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000208496_B1_PDF
Rodzaj pracy: patenty; zasięg: lokalny
I16/2005/Z-013
130

Koziarski Czesław, Ferenc Zbigniew: Rowerowe układy rehabilitacyjne. PRZEGLĄD TECHNICZNY. GAZETA INŻYNIERSKA, 2009-7
Koziarski Czesław, Ferenc Zbigniew: Rowerowe układy rehabilitacyjne. PRZEGLĄD TECHNICZNY. GAZETA INŻYNIERSKA, 2009-7W czasie marszu czy podczas jazdy rowerem nie używamy mięśni brzucha ani krzyża, a jeśli już, to w stopniu niezadowalającym. W konsekwencji wysiłek podczas przemieszczania się czy ćwiczenia na przyrządach symulujących marsz, bieg czy jazdę na rowerze nie wzmacniają tych mięśni. Zmusza to do uprawiania innych ćwiczeń, mniej przyjemnych, a przez to unikanych. Dotychczasowe prace badaczy zmierzały do zmniejszenia wysiłku potrzebnego do przemieszczania się na rowerach, czyli na zmniejszanie wysiłku wszystkich mięśni. Prawdopodobnie pierwszą przekładnią rowerową i to tylko w pewnym stopniu zwiększającą pracę mięśni brzucha i krzyża, jest przekładnia łańcuchowa o ciągłej regulacji przełożenia (patent PL nr 170606)...

 
131

Koziarski Czesław*, Ferenc Zbigniew: Układ napędowy i przekładnia rehabilitacyjna w rowerze. W: Podstawy konstrukcji maszyn - kierunki badań i rozwoju : [monografia]. T. 3 / [pod red. nauk. Michała Wasilczuka]. Gdańsk : Wydział Mechaniczny. Politechnika Gdańska, 2011. s. 459-464, 4 rys., bibliogr. 13 poz., Summ.
Tytuł i streszcz. rozdziału również w jęz. ang.
Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: lokalny

I15/2011/I-143
132 Koziarski Czesław*, Ferenc Zbigniew: Zagadnienia cieplne w mechanizmie sprzężenia elementów tocznych. Tribologia. 2011, R. 42, nr 6, s. 115-124, 4 rys., bibliogr. 8 poz., Summ.
Punktacja MNiSW - 09
Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny
I15/2011/I-135
   
  Strona startowa | Archiwum aktualności | Życiorys | Spis publikacji | Artykuły | Patenty | Książki | Mapa strony | Kontakt
 
prof. dr hab. inż. Czesław Koziarski