prof. dr hab. inż. Czesław Koziarski  
   
 
Strona startowa
Życiorys
Spis publikacji
Artykuły
Patenty
Książki
Galerie
 

 

 

Kontakt

Sprzężenie kół ciernych w przekładniach bezstopniowych


Sprzężenie kół ciernych w przekładniach bezstopniowychWydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1993
liczba stron: 146, wymiary 165 x 240 mm, okładka miękka
ISSN 0324-962X

Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej nr 73
Seria: Monografie nr 24

 

Uporządkowano pojęcia używane do określania właściwości kinematycznych i dynamicznych przekładni bezstopniowych oraz ich układów. Porównując przekładnie cierne z innymi tego typu zespołami uzasadniono podjęcie badań mechanizmu sprzężenia ich kół. Przedstawiono modele tych mechanizmów, uwzględniające nie tylko poślizgi geometryczne, ale i sprężyste, również siły bezwładności w bieżniach kół ciernych.

Uwzględniono też wpływ rozkładu sił w polu styku tych kół na wartość siły obwodowej oraz docisku. Wyznaczono zależności między siłami, momentami oraz przełożeniem, a geometrią kół ciernych. Na podstawie tych zależności przeprowadzono numeryczną analizę sprzężenia ciernego, w wyniku której stwierdzono między innymi, że składową siły sprzężenia ciernego – działająca wzdłuż linii styku kół – może mieć istotny wpływ na wartość siły docisku. Wyniki niektórych obliczeń skonfrontowano z wynikami innych prac i własnych badań doświadczalnych.

   
  Strona startowa | Archiwum aktualności | Życiorys | Spis publikacji | Artykuły | Patenty | Książki | Mapa strony | Kontakt
 
prof. dr hab. inż. Czesław Koziarski