prof. dr hab. inż. Czesław Koziarski  
   
 
Strona startowa
Życiorys
Spis publikacji
Artykuły
Patenty
Książki
Galerie
 

 

 

Kontakt

Prace niepublikowane

111. Dziama Antoni, Koziarski Czesław, Ostapiuk Bogdan: Badania przekładni bezstopniowej BWP typu OR3001-12WO i A4001-12WO. EN I16/70/S-029
112. Koziarski Czesław, Ostapiuk Bogdan: Badania przekładni bezstopniowej BWP typu OR3001-12WO, A4001-12WO i A5006-12WO. EN I16/70/S-048
113. Dziama Antoni, Koziarski Czesław, Ostapiuk Bogdan: Badania bezstopniowych przekładni łańcuchowych. W: Konstrukcyjne i materiałowe problemy łożyskowania. V Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn. NOT Oddział Rejonowy w Częstochowie, Politechnika Częstochowska, SIMP Oddział w Częstochowie. Częstochowa, [wrzesień] 1971. Częstochowa 1971 [streszcz.] NN I16/71/P-135
114. Dziama Antoni, Golenko Andrzej, Koziarski Czesław, Maćkiewicz Józef: Analiza konstrukcji mostów napędowych o mocy 100 i 200. EN I16/72/S-051
115. Dziama Antoni, Maćkiewicz Józef, Koziarski Czesław, Forowicz Andrzej, Kusion Wiktor: Podstawy obliczeń układów napędu jazdy maszyn kołowych do prac ziemnych. Cz. 2. EN I16/73/S-040
116. Ostapiuk Bogdan, Koziarski Czesław, Dziama Antoni: Badania przekładni bezstopniowych z poosiowym napinaczem łańcucha. W: VI Sympozjum podstaw konstrukcji maszyn. Jadwisin k/Warszawy, 28.05-02.06.1973. Warszawa 1973 s. 174-176, [streszcz.] NN I16/73/P-045
117. Dziama Antoni, Koziarski Czesław, Kusion Wiktor: Badania mechanizmu o oporze wiskozowym. Etap II. Cz. 1. EN I16/74/S-131
118. Koziarski Czesław: Badanie przekładni BWP-3 z prototypowymi łańcuchami. EN I16/74/S-190
119. Koziarski Czesław: Analiza ogólna sprzętu ciernego w przekładniach bezstopniowych. NN I16/74/P-008
120. Koziarski Czesław: Badania wstępne przekładni kinetycznej. W: VI Sympozjum podstaw konstrukcji maszyn. Jadwisin k/Warszawy, 28.05-02.06.1973. Warszawa 1973 s. 72-73, [streszcz.] NN I16/74/P-043
121. Koziarski Czesław: Pomiar składowych siły sprzężenia kół ciernych. W: VI Sympozjum podstaw konstrukcji maszyn. Jadwisin k/Warszawy, 28.05-02.06.1973. Warszawa 1973 s. 178-179, [streszcz.] NN I16/74/P-046
122. Koziarski Czesław: Wpływ rozkładu sił w płaszczyznie styku na wielkość siły docisku. Komunikaty Inst. Konstr. Ekspl. Masz. PWr 1975 nr 125, 10 s. 3 rys. bibliogr. 2 poz. maszyn. powiel. Rzeczywista wartość siły docisku kół ciernych. Komunikat konferencyjny wygłoszony na XII Sympozjum podstawy konstrukcji maszyn. Lublin-Kazimierz Dolny, 9-12.10.1985 NN I16/75/P-125
123. Koziarski Czesław: Wpływ kształtu kół ciernych na parametry przekładni bezstopniowej. Komunikaty Inst. Konstr. Ekspl. Masz. PWr 1975 nr 138, 29 s. 14 rys. bibliogr. 5 poz. maszyn. powiel. NN I16/76/P-138
124. Koziarski Czesław: Przekładnie bezstopniowe połączone z obiegowymi. W: XI Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn. Inst. Tech. Lot. i Mech. Stos., PWarsz. Warszawa-Jachranka, 20-24.09.1983. Warszawa: PWarsz. 1983 s. 140-141, sum. rez. [streszcz.] NN I16/76/P-142
125. Lawrowski Zbigniew, Czarny Ryszard, Krawiec Stanisław, Koziarski Czesław, Pietrasik Rainer: Wspomaganie ćwiczeń konstrukcyjnych za pomocą ETO. Raporty Inst. Konstr. Ekspl. Masz. PWr 1976 nr 172, 10 s. 3 rys. maszyn. powiel. NN I16/76/P-172
126. Koziarski Czesław, KaŸmierczak Julian, Zajączkowski Józef: Ocena możliwości zastosowania w autobusie PR-110 pasów klinowych produkcji krajowej. Raporty Inst. Konstr. Ekspl. Masz. PWr 1977 nr 383, 41 s. 27 rys. 2 tabl. maszyn. powiel. EN I16/77/S-383
127. Koziarski Czesław: Uklady napedowe i robocze samojezdnych maszyn gorniczych. Czesc d. Stanowisko do badania przegubow samojezdnych maszyn gorniczych. Etap i. Rozwiazanie konstrukcyjne stanowiska badawczego. Raporty Inst. Konstr. Ekspl. Masz. PWr 1978 nr 540, 8 s. 51 rys./maszyn. powiel./ EN I16/78/S-540
128. Koziarski Czesław: Uklady napedowe i robocze samojezdnych maszyn gorniczych. Czesc v. Stanowisko do badania przegubow samojezdnych maszyn gorniczych. Etap ii. Budowa stanowiska badawczego. Raporty Inst. Konstr. Ekspl. Masz. PWr 1979 Ser. SPR nr 45, 4 s. 1 rys. bibliogr. 2 poz. /maszyn. powiel./ EN I16/79/S-045
129. Koziarski Czesław: Uklady napedowe i robocze samojezdnych maszyn gorniczych. Czesc d. Badania polaczen przegubowych samojezdnych maszyn gorniczych. Raporty Inst. Konstr. Ekspl. Masz. PWr 1980 Ser. SPR nr 50, 23 s. 16 rys. 1 tabl. bibliogr. 3 poz. /maszyn. powiel./ EN I16/80/S-050
130. Golenko Andrzej, KaŸmierczak Julian, Koziarski Czesław, NiedŸwiedzki Alfred: Badanie przyczyn uszkodzen nurnikow glownych pras hydraulicznych o nacisku 10 i 30 mn. Raporty Inst. Konstr. Ekspl. Masz. PWr 1986 Ser. SPR nr 18, 62 s. 16 rys. 19 tab. bibliogr. 41 poz. /maszyn. powiel./ EN I16/86/S-018
131. Koziarski Czesław: Mechanizm sprzezenia w tarciu tocznym. Etap i. Raporty Inst. Konstr. Ekspl. Masz. PWr 1986 Ser. SPR nr 78, 12 s. bibliogr. 3 poz. /maszyn. powiel./ EN I16/86/S-078
132. Koziarski Czesław: Sprzezenie kol ciernych. Raporty Inst. Konstr. Ekspl. Masz. PWr 1987 Ser. PRE nr 60, 41 s. 31 rys. biblogr. 31 poz. /maszyn. powiel./ XN I16/87/P-060
133. Koziarski Czesław: Mechanizm sprzezenia w tarciu tocznym. Etap ii. Raporty Inst. Konstr. Ekspl. Masz. PWr 1987 Ser. SPR nr 147, 17 s. 11 rys. bibliogr. 3 poz. /maszyn. powiel./ EN I16/87/S-147
134. Koziarski Czesław: Bezstopniowe układy napędowe. Raporty Inst. Konstr. Ekspl. Masz. PWr 1988 Ser. PRE nr 50, 25 s. 10 rys. bibliogr. 8 poz. maszyn. powiel. XN I16/88/P-050
135. Koziarski Czesław: Mechanizm sprzężenia w tarciu tocznym. Etap III. Styk liniowy. Raporty Inst. Konstr. Ekspl. Masz. PWr 1988 Ser. SPR nr 166, 20 s. 8 rys. bibliogr. 5 poz. maszyn. powiel. EN I16/88/S-166
136. Koziarski Czesław: Laboratoryjny hamulec cierny. Raporty Inst. Konstr. Ekspl. Masz. PWr 1989 Ser. PRE nr 11, 10 s. 2 rys. bibliogr. 8 poz. maszyn. powiel. W: XIV Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn. ZPKM PPozn. Poznań-Kiekrz 1989. 10. 24-27. Poznań: PPozn. 1989 s. 175, 1 rys. /streszcz./ NN I16/89/P-011
137. Koziarski Czesław: Samonastawne impulsowe przekładnie bezstopniowe. Raporty Inst. Konstr. Ekspl. Masz. PWr 1989 Ser. PRE nr 12, 12 s. 7 rys. bibliogr. 3 poz. maszyn. powiel. W: XIV Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn. ZPKM PPozn. Poznań-Kierz 1989. 10. 24-27. Poznań: PPozn. 1989 s. 177, 1 rys. /streszcz./ NN I16/89/P-012
138. Koziarski Czesław: Konstrukcyjne i eksploatacyjne problemy ciągłej regulacji przełożenia. Raporty Inst. Konstr. Ekspl. Masz. PWr 1989 Ser. PRE nr 13, 27 s. 8 rys. bibliogr. 28 poz. maszyn. powiel. W: XIV Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn. ZPKM PPozn. Poznań-Kierz 1989. 10. 24-27. Poznań: PPozn. 1989 s. 173-174, /streszcz./ NN I16/89/P-013
139. Dziama Antoni, Koziarski Czesław, Wielogorski Adam: Metoda projektowania komputerowego i określania eksploatacji trwałości zmęczeniowej elementów napędowych pojazdów. Algorytm projektowania i programy komputerowe obliczeń skrzyni biegów autobusu. Raporty Inst. Konstr. Ekspl. Masz. PWr 1989 Ser. SPR nr 81, 103 s. 15 rys. 13 tab. bibliogr. 21 poz. maszyn. powiel. EN I16/89/S-081
140. Koziarski Czesław: Sprzężenie kół ciernych. Etap I. Raporty Inst. Konstr. Ekspl. Masz. PWr 1990 Ser. SPR nr 104, 67 s. 99 rys. bibliogr. 31 poz. maszyn. powiel. EN I16/89/S-104
141. Koziarski Czesław: Sprzężenie kół ciernych. Etap II. Raporty Inst. Konstr. Ekspl. Masz. PWr 1990 Ser. SPR nr 61, 126 s. 53 rys. 1 tab. bibliogr. 84 poz. maszyn. powiel. EN I16/90/S-061
142. Koziarski Czesław: Sprzężenie kół ciernych w przekładniach bezstopniowych. Raporty Inst. Konstr. Ekspl. Masz. PWroc. 1992 Ser. SPR nr 53, 16 s. 4 rys. bibliogr. 14 poz. maszyn. powiel. EN I16/92/S-053
143. Koziarski Czesław, Lawrowski Zbigniew: Mechanizm sprzężenia w tarciu tocznym. Raporty Inst. Konstr. Ekspl. Masz. PWroc. 1997 Ser. SPR nr 7, 83 s. 56 rys. bibliogr. 67 poz. maszyn powiel. EN I16/97/S-007
144. Koziarski Czesław: Mechanizm sprzężenia w tarciu tocznym. Raporty Inst. Konstr. Ekspl. Masz. PWroc. 1998 Ser. PRE nr 1, 11 s. 4 rys. bibliogr. 7 poz. XN I16/98/P-001
145. Koziarski Czesław: A two-stroke i.c. engine - design for ecology. Dwusuwowy silnik korzystny ekologicznie. Raporty Inst. Konstr. Ekspl. Masz. PWroc. 1999 Ser. PRE nr 4, 9 s. 3 rys. bibliogr. 1 poz. maszyn. powiel. XN I16/99/P-004
146. Koziarski Czesław, Lawrowski Zbigniew, Kusiak Czesław, GałąŸ Ryszard, Będziński Romuald, Filipiak Jarosław: Wpływ odkształceń i stanu cieplnego warstwy wierzchniej na mechanizm tarcia tocznego. Raporty Inst. Konstr. Ekspl. Masz. PWroc. 2000 Ser. SPR nr 89, 85 s. 52 rys. bibliogr. 70 poz. maszyn. powiel. EN I16/00/S-089
147. Koziarski Czesław: Przekładnia cierno-zębata rozłączna. Zgłosz. pat. nr P 361290 z 16.07.2003. 10 s. 3 rys. maszyn. TN I16/03/Z-004
148. Koziarski Czesław: Układ napędowy rakietowo-strumieniowy. Zgłosz. pat. nr P 362954 z 20.10.2003. 3 s. 1 rys. (maszyn.) Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska TN I16/03/Z-005
149. Koziarski Czesław: Maszyna tłokowa. Zgłosz. pat. nr P 365146 z 12.02.2004. 10 s. 2 rys. maszyn. Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska TN I16/04/Z-001
150. Koziarski Czesław: Układ napędowy spalinowy tłokowo-turbinowy. Zgłosz. pat. nr P 366411 z 18.03.2004. 7 s. 1 rys. maszyn. Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska TN I16/04/Z-002
151. Koziarski Czesław: Wytwornica spalin bezkorbowodowa. Zgłosz. pat. nr P 367666 z 04.05.2004. 7 s. 2 rys. maszyn. Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska TN I16/04/Z-003
152. Koziarski Czesław: Tłok. Zgłosz. pat. nr P 367665 z 04.05.2004. 7 s. 2 rys. maszyn. Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska TN I16/04/Z-004
153. Koziarski Czesław: Silnik spalinowy dwusuwowy. Zgłosz. pat. nr P 368893 z 02.07.2004. 10 s. 2 rys. maszyn. Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska TN I16/04/Z-006
154. Koziarski Czesław: Silnik strumieniowy. Zgłosz. pat. nr P 369188 z 21.07.2004. 8 s. 5 rys. (maszyn.) Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska TN I16/04/Z-008
155. Koziarski Czesław: Silnik strumieniowy. Zgłosz. pat. nr P 369189 z 21.07.2004. 7 s. 4 rys. (maszyn.) Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska TN I16/04/Z-009
156. Koziarski Czesław: Silnik przepływowy. Zgłosz. pat. nr P 371156 z 15.11.2004. 6 s. 1 rys. (maszyn.) Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska TN I16/04/Z-010
157. Koziarski Czesław: Układ napędowy rakietowo-strumieniowy. Zgłosz. pat. nr P 371 157 z 15.11.2004. 7 s. 1 rys. (maszyn.) Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska TN I16/04/Z-011
158. Koziarski Czesław: Silnik przepływowy naddŸwiękowy. Zgłosz. pat. nr P 371158 z 15.11.2004. 6 s. 1 rys. (maszyn.) Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska TN I16/04/Z-012
159. Koziarski Czesław: Układ napędowy roweru. Zgłosz. pat. nr P 376389 z 29.07.2005. 7 s. 2 rys. (maszyn.) Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska TN I16/05/Z-003
160. Koziarski Czesław: Układ napędowy wahadłowy roweru. Zgłosz. pat. nr P 376388 z 29.07.2005. 7 s. 2 rys. (maszyn.) Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska TN I16/05/Z-004
161. Koziarski Czesław: Układ napędowy podwójny roweru. Zgłosz. pat. nr P 376387 z 29.07.2005. 8 s. 2 rys. (maszyn.) Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska TN I16/05/Z-005
162. Koziarski Czesław, Ferenc Zbigniew: Silnik wiatrowo-cieplny poddachowy. Zgłosz. pat. nr P 376386 z 29.07.2005. 6 s. 1 rys. (maszyn.) Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska TN I16/05/Z-006
163. Koziarski Czesław, Ferenc Zbigniew: Silnik wiatrowy poddachowy. Zgłosz. pat. nr P 376385 z 29.07.2005. 6 s. 1 rys. (maszyn.) Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska TN I16/05/Z-007
164. Koziarski Czesław: Układ napędowy strumieniowy. Zgłosz. pat. nr P 377621 z 13.10.2005. 7 s. 2 rys. maszyn. Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska TN I16/05/Z-008
165. Koziarski Czesław: Układ napędowy strumienicowo-strumieniowy. Zgłosz. pat. nr P 377622 z 13.10.2005. 6 s. 1 rys. maszyn. Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska TN I16/05/Z-009
166. Koziarski Czesław, Ferenc Zbigniew: Silnik wiatrowy naddachowy. Zgłosz. pat. nr P 377803 z 24.10.2005. 6 s. 1 rys. maszyn. Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska TN I16/05/Z-010
167. Koziarski Czesław, Ferenc Zbigniew: Silnik wiatrowo-cieplny naddachowy. Zgłosz. pat. nr P 377804 z 24.10.2005. 7 s. 1 rys. maszyn. Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska TN I16/05/Z-011
168. Koziarski Czesław: Układ napędowy śmigłowo-strumienicowo-strumieniowy. Zgłosz. pat. nr P 377805 z 24.10.2005. 7 s. 3 rys. maszyn. Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska TN I16/05/Z-012
169. Koziarski Czesław: Układ napędowy śmigłowo-strumieniowy. Zgłosz. pat. nr P 377806 z 24.10.2005. 7 s. 3 rys. maszyn. Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska TN I16/05/Z-013
170. Koziarski Czesław, Ferenc Zbigniew: Silnik żaglowy wiatrowo-cieplny poddachowy. Zgłosz. pat. nr P 381468 z 02.01.2007. 8 s. 2 rys. maszyn. Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska TN I16/07/Z-001
171. Koziarski Czesław, Ferenc Zbigniew: Silnik żaglowy wiatrowo-cieplny naddachowy. Zgłosz. pat. nr P 381469 z 02.01.2007. 8 s. 2 rys. maszyn. Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska TN I16/07/Z-002
172. Koziarski Czesław, Ferenc Zbigniew: Silnik żaglowy naddachowy. Zgłosz. pat. nr P 381470 z 02.01.2007. 7 s. 1 rys. maszyn. Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska TN I16/07/Z-003
173. Koziarski Czesław, Ferenc Zbigniew: Silnik żaglowy poddachowy. Zgłosz. pat. nr P 381471 z 02.01.2007. 8 s. 2 rys. maszyn. Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska TN I16/07/Z-004
174. Koziarski Czesław: Układ napędowy płatowca. Zgłosz. pat. nr P 381744 z 12.02.2007. 7 s. 2 rys. maszyn. Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska TN I16/07/Z-007
175. Koziarski Czesław: Nawilżarko-suszarka. Zgłosz. pat. nr P 381720 z 8.02.2007. 6 s. 1 rys. maszyn. Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska TN I16/07/Z-008
176. Koziarski Czesław: Układ napędowy parowo-spalinowy. Zgłosz. pat. nr P 381921 z 06.03.2007. 7 s. 1 rys. maszyn. Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska TN I16/07/Z-009
177. Koziarski Czesław: Układ napędowy spalinowo-parowy. Zgłosz. pat. nr P 381922 z 06.03.2007. 7 s. 1 rys. maszyn. Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska TN I16/07/Z-010
178. Koziarski Czesław: Układ napędowy parowo-spalinowo-elektryczny. Zgłosz. pat. nr P 382353 z 02.05.2007. 7 s. 1 rys. maszyn. Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska TN I16/07/Z-011
179. Koziarski Czesław: Układ napędowy spalinowo-elektryczny. Zgłosz. pat. nr P 382356 z 02.05.2007. 7 s. 1 rys. maszyn. Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska TN I16/07/Z-012
180. Koziarski Czesław: Układ napędowy spalinowo-parowo-elektryczny. Zgłosz. pat. nr P 382357 z 02.05.2007. 7 s. 1 rys. maszyn. Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska TN I16/07/Z-013
181. Koziarski Czesław: Przekładnia rehabilitacyjna roweru. Zgłosz. pat. nr P 382529 z 29.05.2007. 5 s. 1 rys. maszyn. Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska TN I16/07/Z-014
182. Koziarski Czesław: Przekładnia rehabilitacyjna roweru. Zgłosz. pat. nr P 382530 z 29.05.2007. 5 s. 1 rys. maszyn. Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska TN I16/07/Z-015
183. Koziarski Czesław: Przekładnia rehabilitacyjna roweru. Zgłosz. pat. nr P 382531 z 29.05.2007. 6 s. 2 rys. maszyn. Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska TN I16/07/Z-016
184. Koziarski Czesław, Ferenc Zbigniew: Silnik spalinowo-parowy wielopaliwowy. Zgłosz. pat. nr P 382931 z 17.07.2007. 7 s. 1 rys. maszyn. Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska TN I16/07/Z-018
185. Koziarski Czesław, Ferenc Zbigniew: Układ napędowy wielopaliwowy. Zgłosz. pat. nr P 382932 z 17.07.2007. 7 s. 1 rys. maszyn. Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska TN I16/07/Z-019
186. Koziarski Czesław, Ferenc Zbigniew: Rozrząd silnika niechłodzonego. Zgłosz. pat. nr P 383376 z 17.09.2007. 10 s. 6 rys. maszyn. Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska TN I16/07/Z-020
187. Koziarski Czesław: Pędnik odrzutowy parowo-wodny. Zgłosz. pat. nr P 383375 z 17.09.2007. 8 s. 3 rys. maszyn. Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska TN I16/07/Z-021
188. Koziarski Czesław: Układ odrzutowy parowo-wodny. Zgłosz. pat. nr P 383373 z 17.09.2007. 6 s. 1 rys. maszyn. Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska TN I16/07/Z-022
189. Koziarski Czesław: Silnik odrzutowy parowo-wodny. Zgłosz. pat. nr 383374 z 17.09.2007. 6 s. 1 rys. maszyn. Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska TN I16/07/Z-023
190. Koziarski Czesław: Silnik spalinowo-parowo-elektryczny dwu-czterosuwowy. Zgłosz. pat. nr P 383512 z 10.10.2007. 11 s. 3 rys. maszyn. Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska TN I16/07/Z-024
191. Koziarski Czesław: Silnik spalinowo-elektryczny dwu-czterosuwowy. Zgłosz. pat. nr P 383510 z 10.10.2007. 13 s. 3 rys. maszyn. Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska TN I16/07/Z-025
192. Koziarski Czesław: Silnik spalinowy dwu-czterosuwowy. Zgłosz. pat. nr P 383511 z 10.10.2007. 11 s. 3 rys. maszyn. Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska TN I16/07/Z-026
193. Koziarski Czesław: Silnik spalinowo-parowy dwu-czterosuwowy. Zgłosz. pat. nr P 383513 z 10.10.2007. 11 s. 3 rys. maszyn. Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska TN I16/07/Z-027
194

Ferenc Zbigniew, Koziarski Czesław: Układ rehabilitacyjny w rowerze. Zgłosz. pat. nr P 388202 z 08.06.2009 / [7] s. : 2 rys.
Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska.
Rodzaj pracy: zgłoszenia patentowe; zasięg:

I15/2009/Z-154
195 Koziarski Czesław, Ferenc Zbigniew: Przekładnia rehabilitacyjna w rowerze. Zgłosz. pat. nr P 394909 z 17.05.2011 / 6 s. : 3 rys.
Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska.
Rodzaj pracy: zgłoszenia patentowe; zasięg:
I16/2011/Z-005
196 Koziarski Czesław, Ferenc Zbigniew: Silnik wiatrowy przydachowy. Zgłosz. pat. nr P 396224 z 05.09.2011 / 4 s. : 1 rys.
Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska.
Rodzaj pracy: zgłoszenia patentowe; zasięg:
I16/2011/Z-008
197 Koziarski Czesław, Ferenc Zbigniew: Układ napędowy wiatrowy przydachowy. Zgłosz. pat. nr P 396222 z 05.09.2011 / 7 s. : 2 rys.
Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska.
Rodzaj pracy: zgłoszenia patentowe; zasięg:
I16/2011/Z-010
198

Koziarski Czesław, Ferenc Zbigniew: Układ napędowy wiatrowo-cieplny przydachowy. Zgłosz. pat. nr P 396219 z 05.09.2011 / 7 s. : 2 rys.
Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska.
Rodzaj pracy: zgłoszenia patentowe; zasięg:

I16/2011/Z-012
199 Koziarski Czesław, Ferenc Zbigniew: Układ napędowy wiatrowy przyścienny. Zgłosz. pat. nr P 396217 z 05.09.2011 / 6 s. : 2 rys.
Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska.
Rodzaj pracy: zgłoszenia patentowe; zasięg:
I16/2011/Z-014
200 Koziarski Czesław, Ferenc Zbigniew: Układ napędowy wiatrowo-cieplny przyścienny. Zgłosz. pat. nr P 396215 z 05.09.2011 / 5 s. : 2 rys.
Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska.
Rodzaj pracy: zgłoszenia patentowe; zasięg:
I16/2011/Z-015
201 Koziarski Czesław, Ferenc Zbigniew: Układ napędowy czterosilnikowy wiatrowo-cieplny przyścienny. Zgłosz. pat. nr P 396213 z 05.09.2011 / 6 s. : 2 rys.
Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska.
Rodzaj pracy: zgłoszenia patentowe; zasięg:
I16/2011/Z-017
202

Koziarski Czesław, Ferenc Zbigniew: Układ napędowy wiatrowo-cieplny międzyścienny. Zgłosz. pat. nr P 396211 z 05.09.2011 / 6 s. : 2 rys.
Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska.
Rodzaj pracy: zgłoszenia patentowe; zasięg:

I16/2011/Z-019
203 Koziarski Czesław, Ferenc Zbigniew: Układ napędowy wiatrowo-cieplny międzyścienny. Zgłosz. pat. nr P 396209 z 05.09.2011 / 6 s. : 2 rys.
Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska.
Rodzaj pracy: zgłoszenia patentowe; zasięg:
I16/2011/Z-021
204

Koziarski Czesław, Ferenc Zbigniew: Układ napędowy wiatrowo-cieplny narożny. Zgłosz. pat. nr P 396207 z 05.09.2011 / 6 s. : 2 rys.
Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska.
Rodzaj pracy: zgłoszenia patentowe; zasięg:

I16/2011/Z-023
205

Koziarski Czesław, Ferenc Zbigniew: Układ napędowy trójsilnikowy wiatrowo-cieplny narożny. Zgłosz. pat. nr P 396205 z 05.09.2011 / 6 s. : 2 rys.
Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska.
Rodzaj pracy: zgłoszenia patentowe; zasięg:

I16/2011/Z-025
206

Koziarski Czesław, Ferenc Zbigniew: Silnik wiatrowy narożny. Zgłosz. pat. nr P 396204 z 05.09.2011 / 6 s. : 4 rys.
Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska.
Rodzaj pracy: zgłoszenia patentowe; zasięg:

I16/2011/Z-026
207

Ferenc Zbigniew, Koziarski Czesław: Układ napędowy wiatrowy przydachowy. Zgłosz. pat. nr P 396223 z 05.09.2011 / 7 s. : 2 rys.
Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska.
Rodzaj pracy: zgłoszenia patentowe; zasięg:

I16/2011/Z-009
208

Ferenc Zbigniew, Koziarski Czesław: Układ napędowy wiatrowy przydachowy. Zgłosz. pat. nr P 396220 z 05.09.2011 / 7 s. : 2 rys.
Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska.
Rodzaj pracy: zgłoszenia patentowe; zasięg:

I16/2011/Z-011
209

Ferenc Zbigniew, Koziarski Czesław: Układ napędowy wiatrowo-cieplny przydachowy. Zgłosz. pat. nr P 396218 z 05.09.2011 / 6 s. : 2 rys.
Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska.
Rodzaj pracy: zgłoszenia patentowe; zasięg:

I16/2011/Z-013
210 Ferenc Zbigniew, Koziarski Czesław: Układ napędowy trójsilnikowy wiatrowo-cieplny przyścienny. Zgłosz. pat. nr P 396212 z 05.09.2011 / 8 s. : 4 rys.
Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska.
Rodzaj pracy: zgłoszenia patentowe; zasięg:
I16/2011/Z-018
211 Ferenc Zbigniew, Koziarski Czesław: Silnik wiatrowy międzyścienny. Zgłosz. pat. nr P 396210 z 05.09.2011 / 7 s. : 4 rys.
Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska.
Rodzaj pracy: zgłoszenia patentowe; zasięg:
I16/2011/Z-020
212 Ferenc Zbigniew, Koziarski Czesław: Układ napędowy dwusilnikowy wiatrowo-cieplny przyścienny. Zgłosz. pat. nr P 396214 z 05.09.2011 / 5 s. : 2 rys.
Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska.
Rodzaj pracy: zgłoszenia patentowe; zasięg:
I16/2011/Z-016
213 Ferenc Zbigniew, Koziarski Czesław: Układ napędowy wiatrowo-cieplny trójsilnikowy międzyścienny. Zgłosz. pat. nr P 396208 z 05.09.2011 / 7 s. : 2 rys.
Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska.
Rodzaj pracy: zgłoszenia patentowe; zasięg:
I16/2011/Z-022
214 Ferenc Zbigniew, Koziarski Czesław: Układ napędowy wiatrowy narożny. Zgłosz. pat. nr P 396206 z 05.09.2011 / 6 s. : 2 rys.
Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska.
Rodzaj pracy: zgłoszenia patentowe; zasięg:
I16/2011/Z-024
215 Ferenc Zbigniew, Koziarski Czesław: Silnik wiatrowy przyścienny. Zgłosz. pat. nr P 396216 z 05.09.2011 / 6 s. : 2 rys.
Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska.
Rodzaj pracy: zgłoszenia patentowe; zasięg:
I16/2011/Z-027
   
  Strona startowa | Archiwum aktualności | Życiorys | Spis publikacji | Artykuły | Patenty | Książki | Mapa strony | Kontakt
 
prof. dr hab. inż. Czesław Koziarski