prof. dr hab. inż. Czesław Koziarski  
   
 
Strona startowa
Życiorys
Spis publikacji
Artykuły
Patenty
Książki
Galerie
 

 

 

Kontakt

Wręczenie nominacji profesorskiej dr. hab. inż. Czesławowi Koziarskiemu przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

31 stycznia 2008 r. w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wręczył prof. Czesławowi Koziarskiemu akt nominacyjny - nadał mu tym samym tytuł profesora na wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Postanowienie Prezydenta Rrzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2007 r.
o nadaniu tytułu profesora »

Poniżej cytujemy fragmenty z magazynu Pryzmat nr 218 z lutego 2008 roku (str. 12 i 19):
 

Zobacz pełny tekst artykułu...Nowi profesorowie

Postanowieniem Prezydenta RP z 22 października 2007 roku dwunastu pracowników Politechniki Wrocławskiej otrzymało tytuł naukowy. Są to: dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska (W-1), dr hab. Michał Morayne (I-18), dr hab. inż. Krzysztof Jesionek (W-9), dr hab. inż. Ryszard Gonczarek (I-9), dr hab. inż. arch. Stanisław Medeksza (W-1), dr hab. inż. Ignacy Dulęba (I-6), dr hab. inż. Michał Lisowski (I-7), dr hab. inż. Czesław Koziarski (I-16), dr hab. inż. Wiesław Rybak (I-20), dr hab. inż. Andrzej B. Dobrucki (I-28), dr hab. inż. Artur Wilczyński (I-8), dr hab. inż. Marek Rybaczuk (I-19). Sylwetki 10 z nich prezentujemy na kolejnych stronach "Pryzmatu".

 

Prof. dr hab. inż. Czesław Koziarski - sylwetka

Urodził się we Lwowie w 1936 r. Jego dorobek naukowy jest udokumentowany 86 publikacjami (59 jako autor i 27 współautor) oraz 24 patentami (21 jako autor i 3 współautor), opublikowanymi w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Zgłosił 47 wniosków patentowych.
Zajmuje się zagadnieniami tarcia tocznego, zwłaszcza wszelkimi aspektami sprzężenia ciernego w tym rodzaju tarcia. Jego zainteresowania i osiągnięcia naukowe skupiają się na: badaniu i opisie procesów zachodzących w sprzężeniu ciernym przy tarciu tocznym, tworzeniu i badaniu układów przenoszenia energii przy ciągłej regulacji przełożenia, a także sposobami przetwarzania i przekazywania energii, korzystnymi ekologicznie.

Prace indywidualne Profesora mieszczą się w dyscyplinie naukowej: budowa i ksploatacja maszyn i mają ścisły związek z jego działalnością dydaktyczną w bloku przedmiotów: podstawy konstrukcji maszyn oraz współpracą z przemysłem i dla potrzeb badawczo-dydaktycznych (m.in. opracowanie konstrukcji maszyn badawczych dla Uniw. Przyrodniczego we Wrocławiu).

Najważniejsze oryginalne osiągnięcia naukowe: sprecyzowanie kinetycznego prawa tarcia wiążącego prędkości poślizgu z prędkością poślizgu sprężystego i z elementarną siłą tarcia oraz jego zastosowanie w analizie eksperymentalnej i numerycznej sprzężenia kół ciernych i opony ze sztywną jezdnią; teoretyczne i eksperymentalne ustalenia wpływu sił bezwładności w odkształcalnej warstwie czynnych powierzchni kół ciernych na mechanizm i parametry ich sprzężenia; teoretyczne i eksperymentalne ustalenia wpływu siły wzdłużnej na efektywną siłę docisku kół ciernych i na pracę całej przekładni.

Liczne nagrody rektora, dziekana i dyrektora instytutu za działalność naukową i dydaktyczną nobilitują jego dorobek naukowy. Na podkreślenie zasługuje niedawne wyróżnienie - po raz trzeci - Nagrodą Prorektora za działalność wynalazczą. Prof. Czesław Koziarski został również odznaczony Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej i Złotym Krzyżem Zasługi.

Zobacz pełny tekst artykułu w magazynie Pryzmat 218 z 2008 roku

Zobacz pełny tekst artykułu w magazynie
Pryzmat 218 z 2008 roku »

 

Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie
Pprof. dr. hab. inż Czesław Koziarski otrzymuje nominację profesorską z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
prof. dr. hab. inż Czesław Koziarski otrzymuje nominację profesorską z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie
prof. dr. hab. inż Czesław Koziarski otrzymuje nominację profesorską z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
prof. dr. hab. inż Czesław Koziarski otrzymuje nominację profesorską z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
prof. dr. hab. inż Czesław Koziarski otrzymuje nominację profesorską z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
prof. dr. hab. inż Czesław Koziarski otrzymuje nominację profesorską z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
prof. dr. hab. inż Czesław Koziarski otrzymuje nominację profesorską z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
prof. dr. hab. inż Czesław Koziarski otrzymuje nominację profesorską z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
  Przemówienie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego podczas u roczystości wręczenia nominacji profesorskich
Przemówienie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego podczas u roczystości wręczenia nominacji profesorskich
 
   
  Strona startowa | Archiwum aktualności | Życiorys | Spis publikacji | Artykuły | Patenty | Książki | Mapa strony | Kontakt
 
prof. dr hab. inż. Czesław Koziarski